Kế hoạch tài chính và Đề xuất vay vốn

  • Thread starter Margarita
  • Ngày gửi
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Kế hoạch tài chính và Đề xuất vay vốn

A. Doanh nghiệp có đủ tiền mặt

Lạm phát và sự thay đổi tỷ lệ lãi suất làm cho các doanh nghiệp nhỏ luôn phải lưu ý đến quá trình luân chuyển tiền tệ. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, vay tiền để kinh doanh thì càng gặp khó khăn hơn. Có đủ tiền mặt lưu chuyển là điều kiện quan trọng đối với sự ổn định tài chính và bền vững cho một doanh nghiệp. Nếu không nhiều doanh nghiệp có thể trả được nợ chỉ vì lưu chuyển tiền mặt không tốt.

Phiếu thu tiền mặt đã được đánh số trước phải được ghi chép, theo dõi và kiểm tra.


Việc sử dụng các phiếu thu đã được đánh số trước là cách đơn giản nhất để theo dõi khách hàng và việc bán hàng. Nó còn là nguồn tài liệu để xây dựng hệ thống kế toán. Nguyên nhân khác để sử dụng hệ thống phiếu thu đã đánh số trước là doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian lưu kho và tiết kiệm thời gian trong việc kiểm tra hàng tồn kho trên thực tế.

Nộp séc hàng ngày


Một nguyên tắc cơ bản của công tác quản lý tiềm mặt là duy trì sự luân chuyển của nó. Tiền mặt càng luân chuyển nhanh từ các khách hàng tới ngân hàng và đưa vào đầu tư ngắn hạn thích hợp thì càng tốt. Một điều hữu ích khác của việc nộp séc hàng ngày là giảm được tỷ lệ hao hụt mất mát mà từ đó có thể gây ra các vấn đề khác.

Lập hoá đơn cho khách hàng được thực hiện nhanh chóng (trong vòng 2 ngày)
Gửi hoá đơn chậm cho khách hàng là điều bất lợi vì nó thông tin cho khách hàng rằng họ có thể trả chậm. Việc lập hoá đơn sai cũng gây ra sự chậm chễ và tốn nhiều thời gian để sửa chữa.

Nhận được các khoản thu hồi nợ trong vòng 60 ngày.

Khi thời gian thu hồi nợ kéo dài hơn 60 ngày thì doanh nghiệp cần kiểm tra các chính sách thu hồi nợ và chính sách tín dụng. Thời gian thu hồi nợ lâu làm tăng chi phí hoạt động quan những chi phí phụ khác, làm giảm lãi và dẫn đến việc doanh nghiệp phải vay thêm vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Tận dụng chiết khấu cho các khoản phải trả.

Tận dụng những khoản chiết khấu tiền mặt mà nhà cung ứng tạo ra sẽ tiết kiệm được tiền và là một bước quan trọng trong quá trình doanh nghiệp tự xây dựng mình thành một khách hàng lớn hàng đầu. Được coi như một khách hàng quan trọng như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và có thể là sự khởi đầu tốt đẹp cho việc lãnh đạo một doanh nghiệp mới.

Các khoản chi được thanh toán bằng séc đã đánh số.

Séc đã đánh số là cứ liệu cơ bản để xác định những chi phí một cách chính xác. Nếu không sử dụng loại séc này thì sẽ mất nhiều thời gian để ghi chép sổ sách, gây khó khăn trong việc kiểm soát những chi phí một cách chính xác, làm tăng khả năng trả kép và thông tin cho khách hàng rằng doanh nghiệp đang ở trong tình trạng kinh doanh bất lợi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
B. Doanh nghiệp ước tính nhu cầu về lưu kim tiền mặt

Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng cơ sở thực chi hơn là cơ sở tích luỹ trong hạch toán. Dù rằng áp dụng cơ sở thực chi dễ dàng hơn và tốn ít thời gian hơn, nhưng nó thường gây rắc rối cho doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp có những khoản chi phí phát sinh mà không được hạch toán thích hợp. Bằng việc ghi chép các khoản phải thu và các khoản phải trả, việc dự toán kế hoạch dòng tiền trở nên dễ dàng hơn.

Việc trả lương không phải gặp khó khăn gì

Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh toán lương, cần có biện pháp cương quyết để tránh sự suy sụp về tài chính. Nhìn chung, chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý đều không theo dõi sổ sách một cách kỹ càng. Khi vấn đề xảy ra thì đó là một dấu hiệu cho thấy tình hình kinh doanh nói chung đang kém. Mặt khác, khả năng để thanh toán lương cho nhân viên thường là dấu hiệu nhỏ nhất để đánh giá xem tình hình kinh doanh có ở trạng thái cân bằng hay không.

Dành tiền để mở rộng hoạt động kinh doanh, sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp hoặc cho các cơ hội mua hàng.

Rất ít doanh nghiệp có ưu thế trong việc có nhiều tiền mặt. Nhiều doanh nghiệp thất bại chỉ vì họ không có tiền dành riêng để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Hoạt động kinh doanh của họ rất bấp bênh. Có một quĩ sử dụng riêng cho các trường hợp khẩn cấp là điều cần thiết chứ không phải là một sự xa xỉ và là một lợi thế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ vay vốn ngắn hạn khi cần thiết.

Một doanh nghiệp nhỏ chi nên vay tiền khi cần thiết hay khi có sự phân tích cho thấy là việc vay vốn ngắn hạn sẽ làm cho doanh nghiệp kiếm được lãi. Vay vốn ngắn hạn là điều cần thiết đối với việc kinh doanh theo thời vụ. Nhưng nếu sự phân tích không đúng sẽ biến các khoản vay ngắn hạn thành những món nợ dài hạn, đặt doanh nghiệp vào một tình trạng tài chính không ổn định. Việc sử dụng không đúng vốn vay ngắn hạn là vấn đề chính của nhiều trường hợp nghiên cứu trong ngành kinh doanh nhỏ.

Xác lập trước một mức tín dụng đối với ngân hàng

Xác lập trước một mức tín dụng đối với ngân hàng có nghĩa là doanh nghiệp có rủi ro tín dụng thấp. Đó là dấu hiệu của sự quản lý tốt đối với một doanh nghiệp. Xác lập trước một mức tín dụng đối với ngân hàng sẽ làm cho doanh nghiệp hoạt động một cách linh hoạt hơn. Khi sử dụng khoản tiền đó một cách đúng đắn có thể tạo ra nguồn quĩ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để tận dụng được những cơ hội đầu tư. Một ưu điểm nữa trong việc phát triển mức tín dụng với ngân hàng là nó sẽ xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh.
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
C. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ vai trò của việc kế hoạch tài chính trong điều kiện thị trường cho vay vốn cạnh tranh cao hiện nay.

Để vay vốn trong một thị trường tiền tệ khắt khe như hiện nay, việc lập kế hoạch tài chính là hết sức quan trọng.

Người cho vay muốn biết càng nhiều càng tốt về những người mà họ cho vay, vì họ làm kinh doanh. Điều đó có nghĩa là cần chuẩn bị tốt một kế hoạch kinh doanh và một báo cáo nhân sự chi tiết.

Chuẩn bị bản tóm tắt lý lịch cá nhân của chủ doanh nghiệp


Bản tóm tắt lý lịch cá nhân của chủ doanh nghiệp được chuẩn bị tốt là tài liệu cần thiết để cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn trên thị trường hiện nay. Vay vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp nhỏ là một nghệ thuật và người chủ doanh nghiệp phải thể hiện khả năng kinh doanh của mình. Một bản tóm tắt sơ yếu lý lịch cá nhân của chủ doanh nghiệp là thông điệp nói lên rằng chủ doanh nghiệp là người có trình độ quản lý doanh nghiệp và có khả năng trả nợ đúng hạn.

Chuẩn bị báo cáo tài chính cá nhân


Kể cả khi doanh nghiệp là một liên doanh, phần lớn các tổ chức tín dụng đều giả định rằng họ cho một chủ doanh nghiệp vay tiền. Do đó có một bản báo cáo tài chính cá nhân được chuẩn bị kỹ càng sẽ làm tăng khả năng vay vốn.

Có một kế hoạch kinh doanh dưới dạng văn bản

Viết một kế hoạch kinh doanh là một hình thức trình bày và giới thiệu với chủ tín dụng về doanh nghiệp của mình, về những dự định hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp và bằng cách nào để đạt được những dự định đó. Do đó nếu không chuẩn bị tốt kế hoạch kinh doanh thì khó có khả năng vay được vốn.

Báo cáo về nguồn vốn và sử dụng vốn của hai năm quan và lập kế hoạch cho hai năm tới:

Báo cáo về nguồn vốn và sử dụng vốn, hơn bất kỳ một tài liệu nào, chứng minh cho chủ tín dụng biết rằng doanh nghiệp hoạt động vững chắc. Nó cũng cần thiết đối với công tác quản lý luân chuyển tiền mặt và là một tài liệu hoạt động quan trọng, kể cả khi không cần vay vốn.

Lập bảng cân đối kế toán của hai năm vừa qua và cho hai năm tới

Từ trước tới nay, bảng cân đối kế toán là tài liệu tài chính cơ bản được các nhà tín dụng và tài chính sử dụng để xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán cần được kèm theo bảng đề xuất vay vốn, mặc dù vậy chính bản thân những tài liệu này ngày nay không còn là những tài liệu thích hợp để vay vốn nữa.

Chủ doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với ngân hàng

Chủ doanh nghiệp nhỏ phải có quan hệ với ngân hàng và phải thường xuyên thông báo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hàng quí. Nếu ngân hàng được thông báo thường xuyên và đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp thì họ sẽ cung cấp những thông tin tài chính có giá trị cho chủ doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp có nhiều khả năng vay được vốn hơn khi cần thiết.

Giữ tỷ lệ nợ trên vốn tự có bền vững (1:2/1:1).

Một điều hiển nhiên là ngân hàng chỉ muốn cho các doanh nghiệp hoạt động tốt vay vốn. Ngân hàng cũng muốn rằng chủ doanh nghiệp có ít nhất là bằng số tiền vốn vay doanh nghiệp và nếu có gấp đôi số tiền vay ngân hàng là tốt nhất.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Margarita đang học quản trị tài chính phải không ? Bạn có tài liệu nào nói về quỹ đầu tư mạo hiểm cho mình xin với ?
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Hihi, tớ không học ngành Quản trị tài chính Ktnb ạ, chẳng qua thấy cái tài liệu đọc cũng hay nên post lên cho mọi người tham khảo thêm thôi mà. Còn quỹ đầu tư mạo hiểm tớ cũng có tài liệu, nhưng chắc gửi lên đây e không tiện lắm vì nó khá nhiều. Bạn quẳng cho tớ cái địa chỉ email, tớ sẽ gửi cho bạn.

Thân.

Tóm tắt về Quỹ đầu tư mạo hiểm thế này:

Quỹ đầu tư mạo hiểm là loại quỹ nhằm tài trợ, đầu tư vào những dự án có rủi ro cao.

Có hai loại:

1. Đầu tư vào các công trình nghiên cứu đang trong giai đoạn nghiên cứu, đến sản xuất thử, đưa vào thương mại hóa để sau đó nhà đầu tư được độc quyền khai thác.

2. Đầu tư vào các dự án có người đề xuất và thuyết phục được tính hiệu quả nhưng tác giả dự án lại không có kinh phí triển khai thực hiện. Loại quỹ này phát triển rất mạnh từ hai thập niên cuối thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của công nghệ cao, đặc biệt là ở Mỹ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA