Doanh thu hoạt động cho vay

  • Thread starter Nguyen Thi Thanh Huyen
  • Ngày gửi
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Guest
6/9/04
127
0
0
Hue
Cho em hỏi: Doanh thu hoạt động cho vay cũng như các chi phí phát sinh trong quá trình cho vay có chịu thuế GTGT không ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HoaGoTrang

Guest
23/3/05
113
0
0
Ho Chi Minh
Hiện nay, khi cá nhân cho doanh nghiệp vay thì không phải nộp thuế thu nhập. Nhưng nếu doanh nghiệp cho đơn vị khác vay thì lại phải hạch toán doanh thu để nộp thuế Thu nhập khác, bất công nhỉ!
 
D

dragonking

Guest
28/10/04
30
0
0
42
Hue
Bạn có thể xem các thông tư hướng dẫn về các hoạt động chịu thuế GTGT do Tổng cục thuế ban hành. Hoặc có thể hỏi một người đồng nghiệp của bạn có chuyên môn về Thuế.
Mình được biết là hoạt động cho vay được xem là hoạt động tài chính nên chỉ đến cuối năm mới xác định kết quả và tính thuế TNDN trong tổng số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Không thấy có tính thuế GTGT.
 
Zara

Zara

Sơ cấp
15/2/05
16
0
1
Vung Tau
Ở trên mới chỉ nói về doanh thu hoạt động cho vay, tiện đây em xin hỏi: Chi phí hoạt động cho vay được hạch toán vào TK nào a?Theo TT mới thì vào 635 "Chi phí TC", nhưng em vẫn thấy có doanh nghiệp hạch toán vào TK 642, như vậy có sai nguyên tắc không a?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Hoạt động cho vay là hoạt động tài chính nên Doanh thu bạn đưa vào TK 515, Chi phí bạn đưa vào TK 635.

TK 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" thì sẽ dùng cho Chi phí hoạt động kinh doanh.
Nếu đưa CP hoạt động tài chính sang CP hoạt động kinh doanh thì không chính xác.

Zara nói:
Ở trên mới chỉ nói về doanh thu hoạt động cho vay, tiện đây em xin hỏi: Chi phí hoạt động cho vay được hạch toán vào TK nào a?Theo TT mới thì vào 635 "Chi phí TC", nhưng em vẫn thấy có doanh nghiệp hạch toán vào TK 642, như vậy có sai nguyên tắc không a?
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Việc hạch toán chi phí đi vay vào TK 642 - hay cụ thể DN coi đây là một khoản chi phí trực tiếp liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh còn được nhiều người tranh cãi.

Đối với nội bộ doanh nghiệp - kế toán quản trị, thì khoản chi này có ảnh hưởng trực tiếp tới từng hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy để tính toán chính xác hiệu quả kinh doanh DN cần đưa khoản mục này vào cấu thành chi phí trực tiếp.

Nhưng đối với toàn xã hội (xin được thu hẹp lại trong một quốc gia), hoạt động đi vay không trực tiếp làm nên giá trị gia tăng mà chỉ đơn thuần là việc phận chia lại lợi tức giữa người thừa vốn và người thiếu vốn, xét trên bình diện này, chi phí đi vay không nằm trong cấu thành chi phí trực tiếp, nếu đưa giá trị này vào chi phí trực tiếp sẽ làm ảnh hưởng tới lợi tức trung bình có thể thực hiện được của hoạt động sản xuất kinh doanh (xét trên góc độ toàn xã hội). Và chi phí đi vay trong Chế độ hạch toán kế toán tại Việt Nam được ghi nhận theo quan điểm này, tuy nhiên một số quốc gia có cái nhìn khác với chi phí đi vay, khi mà nguồn vốn vay không chỉ đơn thuần luân chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác trong cùng hệ thống (xã hội) mà còn từ quốc gia này sang quốc gia khác, khi đó chi phí đi vay đương nhiên là khoản chi phí hiện hữu trong cấu thành giá trị sản phẩm, dịch vụ.

Vậy thì việc ghi nhận chi phí đi vay vào khoản mục chi phí trực tiếp là đúng hay chưa đúng?????
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
HyperVN nói:
Việc hạch toán chi phí đi vay vào TK 642 - hay cụ thể DN coi đây là một khoản chi phí trực tiếp liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh còn được nhiều người tranh cãi.

Đối với nội bộ doanh nghiệp - kế toán quản trị, thì khoản chi này có ảnh hưởng trực tiếp tới từng hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy để tính toán chính xác hiệu quả kinh doanh DN cần đưa khoản mục này vào cấu thành chi phí trực tiếp.

Nhưng đối với toàn xã hội (xin được thu hẹp lại trong một quốc gia), hoạt động đi vay không trực tiếp làm nên giá trị gia tăng mà chỉ đơn thuần là việc phận chia lại lợi tức giữa người thừa vốn và người thiếu vốn, xét trên bình diện này, chi phí đi vay không nằm trong cấu thành chi phí trực tiếp, nếu đưa giá trị này vào chi phí trực tiếp sẽ làm ảnh hưởng tới lợi tức trung bình có thể thực hiện được của hoạt động sản xuất kinh doanh (xét trên góc độ toàn xã hội). Và chi phí đi vay trong Chế độ hạch toán kế toán tại Việt Nam được ghi nhận theo quan điểm này, tuy nhiên một số quốc gia có cái nhìn khác với chi phí đi vay, khi mà nguồn vốn vay không chỉ đơn thuần luân chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác trong cùng hệ thống (xã hội) mà còn từ quốc gia này sang quốc gia khác, khi đó chi phí đi vay đương nhiên là khoản chi phí hiện hữu trong cấu thành giá trị sản phẩm, dịch vụ.

Vậy thì việc ghi nhận chi phí đi vay vào khoản mục chi phí trực tiếp là đúng hay chưa đúng?????
Một luận điểm của CÁC MÁC trong bộ TƯ BẢN - Quyển 3, tập 3 có định nghĩa về giá trị hàng hóa = C1+C2 +(V+m); trong đó chỉ có V tạo ta GT thặng dư.
Nhưng lại có luận điểm khác, cũng trên nguyên lý Mác, đó là Giá trị quá khứ cũng là giá trị lao động, và do đó, giá trị quá khứ kết hợp với giá trị lao động hiện tại để tạo ra giá trị mới, và do đó, bản thân C cũng tạo ra m ( tạo ra giá trị thặng dư).
Nếu theo nguyên lý này, lãi vay có thể được nhìn nhận theo một quan điểm khác.
Và với tư cách một người làm kế toán, có thể hạch toán và phân bổ theo ý mình. Miễn là nhất quán phương pháp phân bổ.
Điều này có gì sai không?
 
N

nguyentronghuy

Guest
3/3/05
28
0
0
44
Binh Duong
Các bạn ơi, các bạn sử dụng quá nhiều lý luận để diễn giải một vấn đề mà Bộ tài chính đã quy định rồi, theo "Chuẩn mực số 16 - chi phí đi vay" thì khoản chi phí này được hạch toán vào tài khoản nào còn phụ thuộc vào mục đích của việc sử dụng tiền vay đó, có nghĩa là vốn hóa hay không vốn hóa chi phí đi vay. Nếu vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạch toán vào 635 (Trước đây chưa có quy định thì mọi người chọn một tài khoản miễn là không ảnh hưởng đến lãi hoặc lỗ thôi). Nếu vay đầu tư thì hạch toán vào 241 hoặc 627. Xem chi tiết từng trường hợp trong thông tư hướng dẫn chuân mực chi phí đi vay.

Theo điểm 7 mục II phần A thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 thì hoạt động cho vay không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Vấn đề không nằm ở chỗ vốn hóa hay không vốn hóa, vốn hóa thì cuối cùng vẫn đưa về chi phí thôi, điều đang thắc mắc là việc ghi nhận chi phí đó thế nào và vào đâu để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản trị thông tin.
 
N

nguyentronghuy

Guest
3/3/05
28
0
0
44
Binh Duong
Nếu bạn HyperVN cho rằng vốn hóa hay không đều như nhau, cuối cùng rồi cũng đưa về chi phí. Nhưng nếu chí phí được vốn hóa tức chi phí này nằm trong nguyên giá tài sản thể hiện dưới dạng chi phí khấu hao. Theo tôi thì "Chuẩn mực kế toán chi phí đi vay" phân biệt rõ trường hợp này là có tính thuyết phục hơn so với việc đồng nhất nó.
Bạn có thể cho ví dụ thực tế về nhu cầu quản trị thông tin để cho các thành viên hiểu thêm lập luận của bạn hay không?
 
H

HoaGoTrang

Guest
23/3/05
113
0
0
Ho Chi Minh
HoaGoTrang nói:
Hiện nay, khi cá nhân cho doanh nghiệp vay thì không phải nộp thuế thu nhập. Nhưng nếu doanh nghiệp cho đơn vị khác vay thì lại phải hạch toán doanh thu để nộp thuế Thu nhập khác, bất công nhỉ!
Lúc trước mình đã đọc ở đâu đó văn bản nói về trường hợp doanh nghiệp cho vay như thế này, nhưng bây giờ muốn xem lại mà tìm không ra. Các bạn nào tìm thấy chỉ giúp mình với. Mình muốn xem qui định về doanh nghiệp có được quyền cho doanh nghiệp khác vay hay không? Vì doanh nghiệp thì đâu có chức năng cho vay đâu nhỉ!!!:wall:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA