Hoạt động tài chính trên báo cáo KQKD

  • Thread starter Nguyen Thi Thanh Huyen
  • Ngày gửi
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Guest
6/9/04
127
0
0
Hue
Khi tìm hiểu mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới, em thấy hiện nay kết quả hoạt động tài chính cũng được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp chứ không tách riêng như trước đây. Có anh chị nào hiểu rõ nguyên nhân của sự thay đổi này làm ơn nói giúp cho em với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Cái phần mà trước kia em thấy hay cho vào hoạt động kinh doanh tài chính đó thực ra là các khoản lãi, lỗ, chi phí trên tiền gửi, tiền vay Ngân hàng. Hiện nay xếp nó vào cùng với hoạt động SXKD chính là bởi vì những hoạt động đó thực ra chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh chính mà thôi.
Sẽ xếp vào phần kết quả hoạt động tài chính những thu chi của doanh nghiệp mà thực sự là đầu tư tài chính. Như vậy sẽ phản ánh đúng hơn bản chất HĐKD. Và nếu nhìn tổng thể trên phạm vi lớn thì nó cũng phản ánh đúng hơn các tình hính hoạt động KD của cả nền kinh tế.

Cheer.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA