Cần tìm sách về quy định quản lý TSCĐ

  • Thread starter D_X_S
  • Ngày gửi

2854 lượt xem

D

D_X_S

Sơ cấp
2/3/05
0
0
0
hanoi
Mình đang cần tìm sách về quy định quản lý TSCD và trich khấu hao TSCD trong doanh nghiệp, các bạn chỉ giúp mình với.
 
T

truonghaiyen83

Sơ cấp
27/8/04
0
0
0
36
thai thinh
DXS tham khảo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12/12/2003 đi. Đây là văn bản mới nhất đấy.
 

Thành viên trực tuyến

  • vyngantype
  • nhathuocuytin24h
  • trongmxh
  • le thi minh toan
  • phuonglinh2018
  • nenle
  • hoclamseo01

Xem nhiều

TEXT LINK