Bảng cân đối kế toán không cân do hạch toán vào 416.

  • Thread starter chrysanthemum
  • Ngày gửi
C

chrysanthemum

Guest
2/8/04
21
3
0
Chào các bạn!
Tôi đang gặp vấn đề như sau: trong kỳ có nghiệp vụ nợ 4212, có 416 - "Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm". Khi đó trên bảng CĐKT, tài sản không bằng nguồn vốn do chỉ tiêu 421 - "Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm" đã bị bỏ theo thông tư 105/2003. Thông tư này không hề có hướng dẫn hạch toán 416 như thế nào mà chỉ có quy định xóa bỏ 421 trên bảng CĐKT. Bạn nào biết cách hạch toán đúng xin chỉ dẫn giúp. Cám ơn trước nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Bạn đọc chi tiết trong đoạn này nhé:

14- Về trích lập, sử dụng, quyết toán khoản trích trước chi phí trợ cấp thôi việc

a) Chi phí trợ cấp thôi việc

Chi phí trợ cấp thôi việc là khoản doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi thôi việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9, Chương II của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Trường hợp các khoản chi phí này dự kiến phát sinh lớn khi chấm dứt thời hạn hoạt động của Giấy phép đầu tư, có liên quan đến thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước đối với người lao động và theo cam kết trong hợp đồng lao động ký kết với người lao động, về nguyên tắc doanh nghiệp có thể dự kiến trích trước vào chi phí kinh doanh của các năm tài chính có liên quan theo từng người lao động để dự phòng về các chi phí này.
Căn cứ để lập khoản dự phòng về trích trước chi phí khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động được tính trên khoản phải trả dự kiến đối với từng người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với ngưòi lao động và hợp đồng lao động ký kết với người lao động. Mức trích lập khoản dự phòng này không vượt quá một tháng lương của số người lao động trong danh sách trả lương bình quân của các tháng trong năm.
Hàng năm doanh nghiệp phải quyết toán rành mạch về khoản trích trước và sử dụng khoản trích trước về khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động, cũng như số dư về trích trước khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động chuyển sang năm tài chính tiếp sau.
Đối với khoản trích trước về khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động không sử dụng phải hoàn nhập ghi giảm chi phí.

b) Kế toán khoản trích trước chi phí trợ cấp thôi việc

- Khi trích trước về khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 335 - Chi phí phải trả
(chi tiết trích trước về khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động)

- Đối với khoản trích trước về khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động không sử dụng phải hoàn nhập ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, khi hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả
(chi tiết về trích trước về khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động)
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
C

chrysanthemum

Guest
2/8/04
21
3
0
Cám ơn bạn đã hướng dẫn. Cho mình hỏi thêm chút: vậy sau thông tư 105 là phải bỏ, không được dùng tài khoản 416 nữa đúng không? Hix, thế mà mình không biết. Bạn cho hỏi chút nữa là đoạn trích dẫn của bạn ở trong văn bản nào vậy? Mình đọc ít nên không biết là trong thông tư hay nghị định nào.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Sau khi bỏ TK 416 thì bạn phải hoàn nhập lại số dư quỹ trên về TK 421 để phân bổ lại.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo chế độ kế toán hiện hành quy định tại thông tư 82/2003 thì số dư TK416 được xử lý
Nợ TK416
Có Tk 335(3353)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA