Điều kiện hạch toán tiền lương ngày phép

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9931/CTTPHCM-TTHT ngày 15/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp Công ty có chi trả khoản tiền cho người lao động trong năm chưa sử dụng hết số ngày nghỉ thì khoản chi này nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí hợp lý.

Cần nhớ, theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, việc thanh toán tiền lương cho những ngày phép chưa nghỉ chỉ áp dụng với người lao động do thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép năm.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA