Capital surplus!!!

  • Thread starter tienleba
  • Ngày gửi
T

tienleba

Guest
Thặng dư vốn là gì??
Ai biết chỉ dùm
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
L
Capital surplus - in stockholders equity section of the balance sheet.

Capital surplus is the amount that the corporation received in excess of the stock's par value.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều