Hạch toán cổ phiếu quỹ?

  • Thread starter Neo12345
  • Ngày gửi
N

Neo12345

Guest
11/6/07
4
0
0
Ha noi
Anh chị ơi, làm ơn cho em hỏi câu này với.
Công ty em là công ty cổ phần, vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.
Đợt vừa rồi công ty có phát hành 3tr cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, tỷ lệ là 5:1 từ nguồn là thặng dư vốn. Tổng giá trị là 30 tỷ đồng.
Số cổ phiếu thưởng lẻ, nhỏ hơn 1 sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá.
Ví dụ: cổ đông có 138 cổ phiếu, số cổ phiếu thưởng được nhận sẽ là 138/5= 27,6 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông sẽ được nhận 26 cổ phiếu thưởng và 0,6*10.000đ = 6.000 đồng.
Sau đợt phát hành. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành được là 29.990.000.000 đồng. Số cổ lẻ trả bằng tiền gửi ngân hàng là 10 triệu đồng.
Như vậy, em sẽ phải hạch toán như thế nào?[/INDENT]

Em dự định hạch toán như sau, các bác xem giúp em nhé:
Nợ 4112 30.000.000.000
Có 4111 30.000.000.000
Nợ 419 10.000.000
Có 112 10.000.000
Trong đó Tài khoản 419 trên bảng cân đối kế toán sẽ ghi âm bên Có (10.000.000)
Em hạch toán như vậy có đúng không? Liệu có hạch toán thẳng từ 112 vào 419 được không ạ? Em cảm ơn các bác.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
40
Ha noi
Anh chị ơi, làm ơn cho em hỏi câu này với.
Công ty em là công ty cổ phần, vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.
Đợt vừa rồi công ty có phát hành 3tr cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, tỷ lệ là 5:1 từ nguồn là thặng dư vốn. Tổng giá trị là 30 tỷ đồng.
Số cổ phiếu thưởng lẻ, nhỏ hơn 1 sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá.
Ví dụ: cổ đông có 138 cổ phiếu, số cổ phiếu thưởng được nhận sẽ là 138/5= 27,6 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông sẽ được nhận 26 cổ phiếu thưởng và 0,6*10.000đ = 6.000 đồng.
Sau đợt phát hành. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành được là 29.990.000.000 đồng. Số cổ lẻ trả bằng tiền gửi ngân hàng là 10 triệu đồng.
Như vậy, em sẽ phải hạch toán như thế nào?[/INDENT]

Em dự định hạch toán như sau, các bác xem giúp em nhé:
Nợ 4112 30.000.000.000
Có 4111 30.000.000.000
Nợ 419 10.000.000
Có 112 10.000.000
Trong đó Tài khoản 419 trên bảng cân đối kế toán sẽ ghi âm bên Có (10.000.000)
Em hạch toán như vậy có đúng không? Liệu có hạch toán thẳng từ 112 vào 419 được không ạ? Em cảm ơn các bác.

Theo ý kiến của mình là đúng!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA