tiền lương của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được đưa vào chi phí hợp lý tại sao không?

  • Thread starter pepsihung
  • Ngày gửi
P

pepsihung

Guest
5/5/08
6
0
0
57
Saiigon
Chào các bạn,

Mình có một bài viết cần trao đổi với các bạn, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.như sau:

Thông tư 130/2008/ TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :
“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”( Mục IV, điểm 2.5.d Thông tư 130/2008/TT-BTC)
Quy định này theo mình là chưa phù hợp với Luật số: 14/2008/QH12 -Luật Thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 , bởi vì Khoản 2 điểm k Điều 9 Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp quy định chỉ các chi phí tiền lương như sau mới không được đưa vao chi phi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh;tiền lương, tiền công các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hoá đơn , chứng từ theo quy định của pháp luật ”

Có thể dễ dàng nhận thấy, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp không quy định nhưng Thông tư 130/2008/TT- BTC đã quy định thêm đối tượng không được đưa tiền lương vào khoản chi phí được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :
“chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - do một cá nhân làm chủ”. Việc quy định thêm đối tượng điều chỉnh như trên, theo mình vô hình trung, Bộ tài chính đã ban hành văn bản không phù hợp với quy định đã được đề cập trong Luật thuế TNDN.

Nếu cho rằng địa vị pháp lý của chủ Doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ là như nhau và vì thế nếu tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân không được đưa vào chi phí thì tiền lương, tiền công của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân cũng không được đưa vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế là hoàn toàn không đúng. Về phương diện pháp lý, Doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ nợ, trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một pháp nhân. chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ. Về phương diện thuế, doanh nghiệp tư nhân không bị điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp mà lại bị điều chỉnh bởi Luật thuế Thu nhập cá nhân, trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lại bị điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( 25%), còn phải nộp 5% thuế thu nhập mà cá nhân nhận được từ công ty.

Cũng cần nói thêm trước đây tại Thông tư 134/2007/TT- BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 thì Bộ Tài chính đã có hướng dẫn phù hợp với Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành. Theo đó chỉ không được đưa vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đối với:

“ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.” ( Không quy định hạn chế đối với chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ)

Theo các bạn thì khi gặp trường hợp văn bản dưới luật lại trái với luật thì bạn áp dụng như thế nào ( Theo Luật hay theo Thông tư) ? Cụ thể trong trường hợp này phải giải quyết ra sao?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Dúng là trương hợp này có xảy ra nhưng trong cả thông tư và trong luật đều ko nói đến giám đóc cty TNHH 1 thành viên là chủ công ty luôn thế nên rất khó trong việc xác định
 
P

pepsihung

Guest
5/5/08
6
0
0
57
Saiigon
Dúng là trương hợp này có xảy ra nhưng trong cả thông tư và trong luật đều ko nói đến giám đóc cty TNHH 1 thành viên là chủ công ty luôn thế nên rất khó trong việc xác định

Thông thường thì đối với công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân, thì chủ sở hữu công ty cũng là giám đốc luôn ( Đặc biệt với Công ty Luật là bắt buộc. Điều 34.4 Luật LS). Tại sao công ty 2 thành viên trở lên thì , thành viên được hưởng thù lao, tiền lương ( Điều 58 Luật DN' Luật TNDN không hạn chế ) nhưng công ty TNHH 1 thành viên thì lại không ? Khác gì về bản chất, tất cả cũng là TNHH? mời các bạn tiếp tục cho ý kiến.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Chào các bạn,

Mình có một bài viết cần trao đổi với các bạn, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.như sau:

Thông tư 130/2008/ TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :
“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”( Mục IV, điểm 2.5.d Thông tư 130/2008/TT-BTC)
Quy định này theo mình là chưa phù hợp với Luật số: 14/2008/QH12 -Luật Thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 , bởi vì Khoản 2 điểm k Điều 9 Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp quy định chỉ các chi phí tiền lương như sau mới không được đưa vao chi phi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh;tiền lương, tiền công các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hoá đơn , chứng từ theo quy định của pháp luật ”

QUOTE]

mình đề cập đến phần in đậm nhé, ngược lại tiền lương của chủ công ty mà vẫn tham gia vào điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của cty thì vẫn được chứ đúng không bạn?
 
P

pepsihung

Guest
5/5/08
6
0
0
57
Saiigon
Chào các bạn,

Mình có một bài viết cần trao đổi với các bạn, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.như sau:

Thông tư 130/2008/ TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :
“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”( Mục IV, điểm 2.5.d Thông tư 130/2008/TT-BTC)
Quy định này theo mình là chưa phù hợp với Luật số: 14/2008/QH12 -Luật Thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 , bởi vì Khoản 2 điểm k Điều 9 Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp quy định chỉ các chi phí tiền lương như sau mới không được đưa vao chi phi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh;tiền lương, tiền công các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hoá đơn , chứng từ theo quy định của pháp luật ”

QUOTE]

mình đề cập đến phần in đậm nhé, ngược lại tiền lương của chủ công ty mà vẫn tham gia vào điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của cty thì vẫn được chứ đúng không bạn?

KHÔNG ĐÚNG BẠN Ạ VÌ GIỮA MỖI Ý ĐÃ ĐƯỢC NGẮT BỞI DẤU ; DO VẬY Ý PHÂN TÍCH CỦA BẠN CHỈ ÁP DỤNG CHO ĐOẠN:thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”KHÔNG ÁP DỤNG CHO TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CHỦ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ ĐƯỢC.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Về phương diện thuế, doanh nghiệp tư nhân không bị điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp mà lại bị điều chỉnh bởi Luật thuế Thu nhập cá nhân, trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lại bị điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( 25%), còn phải nộp 5% thuế thu nhập mà cá nhân nhận được từ công ty.
Đoạn này của bạn sai rồi.

Luật thuế TNDN hiện nay thì DNTN cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này.

Luật thuế TNCN không còn điều chỉnh DNTN nữa.

Thu nhập còn lại của chủ Công ty TNHH 1TV sau khi nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế TNCN nữa.
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
42
vietnam
năm 2008 thì tiền lương của Giám đốc, ... kiêm chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên thì được đưa vào chi phí hợp lý. Năm 2009 thì còn hậu xét
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
tiền lương

Thông thường thì đối với công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân, thì chủ sở hữu công ty cũng là giám đốc luôn ( Đặc biệt với Công ty Luật là bắt buộc. Điều 34.4 Luật LS). Tại sao công ty 2 thành viên trở lên thì , thành viên được hưởng thù lao, tiền lương ( Điều 58 Luật DN' Luật TNDN không hạn chế ) nhưng công ty TNHH 1 thành viên thì lại không ? Khác gì về bản chất, tất cả cũng là TNHH? mời các bạn tiếp tục cho ý kiến.
Chào bạn
điều bạn hỏi ở trên là khác hoàn toán nhé khác hẳn về bản chất luôn.Cty TNHH 1 TV chủ sở hữa có thể là giám đóc cỏa thế ko phai và họ chỉ chịu trách nhiệm có hạn về những rủi ro của cty còn 2 Tv thì phải có điều lệ của công ty các thành viên phải góp vốn đầu tư vào công ty và được ghi trong điều lệ của cty nhưng 1 TV thì ko cần và thành phần ban giám đóc trong cty 2 TV cũng sẽ khác.vì vậy mà trong cty 2 tv thì tiền lương thưởng cảu các thnhf viên đc tính vào chi phí còn 1 tv mà là chủ sở hữa và là giám đóc luôn thì ko đc tính vào chi phí
 
P

pepsihung

Guest
5/5/08
6
0
0
57
Saiigon
Chào bạn
điều bạn hỏi ở trên là khác hoàn toán nhé khác hẳn về bản chất luôn.Cty TNHH 1 TV chủ sở hữa có thể là giám đóc cỏa thế ko phai và họ chỉ chịu trách nhiệm có hạn về những rủi ro của cty còn 2 Tv thì phải có điều lệ của công ty các thành viên phải góp vốn đầu tư vào công ty và được ghi trong điều lệ của cty nhưng 1 TV thì ko cần và thành phần ban giám đóc trong cty 2 TV cũng sẽ khác.vì vậy mà trong cty 2 tv thì tiền lương thưởng cảu các thnhf viên đc tính vào chi phí còn 1 tv mà là chủ sở hữa và là giám đóc luôn thì ko đc tính vào chi phí

Xin lỗi, bạn nói rõ Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên khác nhau về mặt bản chất trách nhiệm là gì? Tại sao 1 thành viên thì không được mà 2 thành viên thì được.? 1 thành viên hay 2 thành viên đều có điều lệ cả.
 
P

pepsihung

Guest
5/5/08
6
0
0
57
Saiigon
Đoạn này của bạn sai rồi.

Luật thuế TNDN hiện nay thì DNTN cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này.

Luật thuế TNCN không còn điều chỉnh DNTN nữa.

Thu nhập còn lại của chủ Công ty TNHH 1TV sau khi nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế TNCN nữa.

Bạn xem thử công văn này nhé:

BỘ TÀI CHÍNH
------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Số: 7283/BTC-TCT
V/v Thuế TNCN đối với cá nhân sáng lập Công ty TNHH một thành viên. Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Bộ Tài chính nhận được công văn số 2366/CT-TNCN của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do một cá nhân sáng lập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), phần thu nhập còn lại có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động đầu tư vốn không. Vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
Theo quy định tại điểm 3.3, khoản 3, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì: khoản lợi tức của cá nhân nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn là thu nhập chịu thuế TNCN.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khoản lợi nhuận thực hiện của Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân sáng lập, sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật và trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ công ty thì phần thu nhập còn lại của thành viên góp vốn được xác định là thu nhập chịu thuế và phải kê khai nộp thuế như sau:
- Nếu thành viên góp vốn rút lợi nhuận ra khỏi công ty thì phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5% ngay khi rút lợi nhuận.
- Nếu thành viên góp vốn dùng lợi nhuận để ghi tăng vốn điều lệ của công ty thì chưa phải nộp thuế ngay mà sẽ nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn với thuế suất 5% khi thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Vụ CST, PC;
- Lưu VT, TCT (VT, TNCN).Long TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu
 
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Chào bạn
điều bạn hỏi ở trên là khác hoàn toán nhé khác hẳn về bản chất luôn.Cty TNHH 1 TV chủ sở hữa có thể là giám đóc cỏa thế ko phai và họ chỉ chịu trách nhiệm có hạn về những rủi ro của cty còn 2 Tv thì phải có điều lệ của công ty các thành viên phải góp vốn đầu tư vào công ty và được ghi trong điều lệ của cty nhưng 1 TV thì ko cần và thành phần ban giám đóc trong cty 2 TV cũng sẽ khác.vì vậy mà trong cty 2 tv thì tiền lương thưởng cảu các thnhf viên đc tính vào chi phí còn 1 tv mà là chủ sở hữa và là giám đóc luôn thì ko đc tính vào chi phí

Bạn đọc quy định ở đâu vậy? nếu có thể thì cho mình xin một bản.
Bên mình là công ty TNHH 1 thành viên, khi thành lập công ty bắt buộc phải có điều lệ.
Vấn đề tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 TV thì mình đã hỏi Văn phòng Luật sư và được trả lời là: "Lương của Giám đốc Công ty TNHH 1 TV được phép tính vào chi phí hợp lệ trước thuế, với điều kiện là Giám đốc phải trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty".
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Lương của giám đoc cty 1 tv

Chào bạn
điều bạn hỏi ở trên là khác hoàn toán nhé khác hẳn về bản chất luôn.Cty TNHH 1 TV chủ sở hữa có thể là giám đóc cỏa thế ko phai và họ chỉ chịu trách nhiệm có hạn về những rủi ro của cty còn 2 Tv thì phải có điều lệ của công ty các thành viên phải góp vốn đầu tư vào công ty và được ghi trong điều lệ của cty nhưng 1 TV thì ko cần và thành phần ban giám đóc trong cty 2 TV cũng sẽ khác.vì vậy mà trong cty 2 tv thì tiền lương thưởng cảu các thnhf viên đc tính vào chi phí còn 1 tv mà là chủ sở hữa và là giám đóc luôn thì ko đc tính vào chi phí

Bạn đọc quy định ở đâu vậy? nếu có thể thì cho mình xin một bản.
Bên mình là công ty TNHH 1 thành viên, khi thành lập công ty bắt buộc phải có điều lệ.
Vấn đề tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 TV thì mình đã hỏi Văn phòng Luật sư và được trả lời là: "Lương của Giám đốc Công ty TNHH 1 TV được phép tính vào chi phí hợp lệ trước thuế, với điều kiện là Giám đốc phải trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty".
Cái nì thì mình được học ở trường CĐ TM và DL Thái nguyên.là giám đốc thì phải trực tiếp điều hành công ty chứ nhỉ?mình bảo lương của giám đóc ko đc tinh là Chi phí hợp lý nếu người đó vừa là giám đốc và vừa là chủ sở hữa công ty đó đứng tên trong giấy phép đầu tư
 
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
Đoạn này của bạn sai rồi.

Luật thuế TNDN hiện nay thì DNTN cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này.

Luật thuế TNCN không còn điều chỉnh DNTN nữa.

Thu nhập còn lại của chủ Công ty TNHH 1TV sau khi nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế TNCN nữa.
Thu nhập sau thuế của Công ty TNHH 1TV do một cá nhân làm chủ là của người chủ. Nếu để đó thì không sao, nhưng nếu người này rút tiền về (có thể hiện trên sổ sách) thì đây là thu nhập từ đầu tư vốn, vẫn phải chịu thuế TNCN chứ.

Tiền nào là cũng người này, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt vì khi rút lãi về thì khoản tiền này không còn là tiền trong kinh doanh nữa và chủ công ty TNHH 1 thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong những khoản tiền còn kinh doanh tại công ty đó thôi.
 
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
Chào bạn
điều bạn hỏi ở trên là khác hoàn toán nhé khác hẳn về bản chất luôn.Cty TNHH 1 TV chủ sở hữa có thể là giám đóc cỏa thế ko phai và họ chỉ chịu trách nhiệm có hạn về những rủi ro của cty còn 2 Tv thì phải có điều lệ của công ty các thành viên phải góp vốn đầu tư vào công ty và được ghi trong điều lệ của cty nhưng 1 TV thì ko cần và thành phần ban giám đóc trong cty 2 TV cũng sẽ khác.vì vậy mà trong cty 2 tv thì tiền lương thưởng cảu các thnhf viên đc tính vào chi phí còn 1 tv mà là chủ sở hữa và là giám đóc luôn thì ko đc tính vào chi phí

Bạn đọc quy định ở đâu vậy? nếu có thể thì cho mình xin một bản.
Bên mình là công ty TNHH 1 thành viên, khi thành lập công ty bắt buộc phải có điều lệ.
Vấn đề tiền lương của Giám đốc công ty TNHH 1 TV thì mình đã hỏi Văn phòng Luật sư và được trả lời là: "Lương của Giám đốc Công ty TNHH 1 TV được phép tính vào chi phí hợp lệ trước thuế, với điều kiện là Giám đốc phải trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty".
Mình hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của văn phòng luật sư nào đó nếu xét theo những quy định đang có hiệu lực tại thời điểm này. Những quy định trái với ý kiến của bạn đã được các bạn khác trích dẫn đầy đủ rồi, còn văn phòng luật sư mà bạn tư vấn họ đã trích dẫn quy định nào?
 
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
42
vietnam
^ ^ cố lên anh em ơi. Tuy nhiên viện dẫn này nọ cũng không ích gì bởi vì luật việt chưa rõ ràng phải chờ một hướng dẫn cụ thể chỉ đích danh. Còn về 2008 trở về trước lương giám đốc cty tnhh 1 tv là chi phí hợp lệ. 2009 thì hậu xét. Tranh cãi gì cho mệt
Àh giả sử cty tnhh 2 tv nhưng không ai làm giám đốc mà thuê giám đốc. Thế lương 2 đại biểu chủ sở hữu kia theo luật thì được à. hờ hờ nghe cũng vui nhỉ? luật chưa chỉ đích danh nhưng chắc sẽ cho lương giám đốc cty tnhh 1 tv là cp hợp lý đó, không cho là chi phí thì ai trả lương làm gì, thế thì lấy đâu ra lương mà luật điều chỉnh?. còn cho hay không thì cũng không khác nhau là mấy. Đóng thuế cn thì thôi thuế tndn, đóng thuế tndn thì thôi thuế tncn
 
Sửa lần cuối:
P

pepsihung

Guest
5/5/08
6
0
0
57
Saiigon
Các bạn thân mến,

Về chủ đề này, mình đã gửi bài đến Bộ Tài Chính và vừa được Vụ phó vụ Chính sách thuế Nguyen Van Phung trả lời, xin thông báo cùng các bạn để cùng chia sẻ :

TRẢ LỜI BẠN ĐỌC: Hung Pham <hungphamlegal@gmail.com>
V/v: Tiền lương của Chủ công ty TNHH 1 thành viên
Câu hỏi của Bạn kể cũng có lý, trên quan điểm cá nhân thì tôi có đồng quan điểm với bạn vì địa vị pháp lý, trách nhiệm và quyền lợi trước pháp luật của Chủ công ty TNHH một thành viên khác căn bản so với Chủ DN tư nhân.
Tôi cho rằng nếu quy định không tính vào chi phí với trường hợp “tiền lương trả cho chủ công ty TNHH 1 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành DN” thì khả dĩ hơn.
Chúng tôi ghi nhận đề xuất của bạn để báo cáo với cấp có thẩm quyền sem xét lại điểm này vào thời điểm ban hành văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ cung TT số 130/2009.
Trân trọng cảm ơn bạn đã nêu câu hỏi và có đề xuất.
Chúc sức khỏe và thành công./.


Ban bien tap Website Bo Tai chinh
Website Editorial Board
Ministry of Finance of Vietnam
28 Tran Hung Dao, Hanoi
S.R. Vietnam"
Tel. 04.2.202.828 Ext. From 2090 to 2099
 
H

haiduy

Sơ cấp
26/5/09
9
0
0
tp ho chi minh
ôi ôi bao giờ mới có cái bổ sung sửa đổi này trời. Cty em 1 tv từ đầu năm tới giờ đều đưa lương giám đốc vào, có chết ko? bao giờ mới có sửa đổi và khi có sửa đổi thì có đc chỉnh sửa ko? ôi trời làm sao đây? thông tin trên có đúng ko? cho em hi vọng
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
ôi ôi bao giờ mới có cái bổ sung sửa đổi này trời. Cty em 1 tv từ đầu năm tới giờ đều đưa lương giám đốc vào, có chết ko? bao giờ mới có sửa đổi và khi có sửa đổi thì có đc chỉnh sửa ko? ôi trời làm sao đây? thông tin trên có đúng ko? cho em hi vọng

Trước mắt thì kế toán chúng ta cứ đợi ... còn bao giờ có thì còn tùy thuộc vào sự làm việc của mấy ông lớn có trông thấy cái nhầm lẫn đó hay không nữa!
Hiện tại luật đã quy định như vậy rồi thì kế toán chúng ta cứ phải làm theo thôi.
Còn bạn đã trót lỡ đưa vào thì thôi cứ đưa chẳng sau cả. Nhưng quan trọng là đến khi bạn tổng kết lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN năm thì loại nó ra thế là xong thôi chẳng có việc gì phải lo lắng cả!
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Thu nhập sau thuế của Công ty TNHH 1TV do một cá nhân làm chủ là của người chủ. Nếu để đó thì không sao, nhưng nếu người này rút tiền về (có thể hiện trên sổ sách) thì đây là thu nhập từ đầu tư vốn, vẫn phải chịu thuế TNCN chứ.
Ơ hình như mình nhầm nhưng hình như là năm 2009 được miễn thuế tncn từ đầu tư vốn. Chẳng nhớ đọc ở đâu nữa :wall:
 
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
Ơ hình như mình nhầm nhưng hình như là năm 2009 được miễn thuế tncn từ đầu tư vốn. Chẳng nhớ đọc ở đâu nữa :wall:
Bạn nói rất chính xác (theo TT 160). Nhưng mình muốn tranh luận về những quy định của luật và sẽ được áp dụng dài lâu (nên mình không hề đề cập đến yếu tố thời điểm). TT 160 chỉ được áp dụng trong một khoảng thời gian đặc biệt này thôi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA