Liên quan đến giảm giá

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nếu chứng thực được các khoản chi trong TK 431 là chi cho cán bộ công nhân viên và có trong thỏa ước lao động tập thể thì bạn có thể chuyển từ quỹ lương sang Quỹ khen thưởng, nhưng kiểm tra chính xác các khỏan chuyển đó phải được chi cho tập thể mà không phải chi cho các công trình phúc lợi hay cá nhân đoàn thể nào nhỏ hơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
chi tra loi nham a
em dang hoi chi ve lo hang giam gia co ma
mong chi doc lai va giai dap cho em som
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
chi co the doc lai bai cua em ko
em khong phai hoi ve tai khoan 431
ma em hoi ve lo hang giam gia
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA