Mỗi tuần một chuyên đề

Khi quyết toán thuế tndn trong trường hợp giảm 30%

  • Thread starter utphuong
  • Ngày gửi
U

utphuong

Cao cấp
20/12/08
200
0
0
Viet Nam
Hàng quí DN em tạm tính thuế TNDN, và đã nộp số thuế đó có giảm 30%(theo NĐCP 30/2008)
VD: Tổng tạm tính trên tờ khai là 10.000d(4 quí) thì nộp 10.000*70%=7000.bằng tiền mặt.
- Cuối năm quyết toán Thuế TNDN Có3334:15.000
+ Nếu lấy Nợ 7.000 thì đúng với chứng từ nộp thuế TNDN, nhưng khi QT Thì thực tế số dư cuối kỳ là 15.000-7.000=8000, Và phải nộp tiếp Thuế TNDN là 8.000*70%=5.600..Tổng số thuế phải nộp cả năm là 7.000+5.600=12.500.Cách tính này thì chỉ giảm thực sự trên 8.000 ma thôi(nên cộng lại không bằng số thuê được giảm trên 15.000*70%=10.500) .
+ Nếu lấy nợ 10.000 thì đúng với số tạm tính trên tờ khai nhưng la số chưa được giảm 30%.khi QT Thì thực tế số dư cuối kỳ là 15.000-10.000=5.000 Và phải nộp tiếp Thuế TNDN là 5.000*70%=3.500.Tổng sổ thuế phải nộp cà năm là 7.000+3.500=10.500. Cái này thì thì có lợi hơn cho DN , nhưng không cân đối được bảng cân đối tài khoản vì tiền mặt bì giảm 10.000-7.000=3000, vay phải lam sao cho ổn đây,
Có anh chị nào biết cách nào đúng giups em vói nhen.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA