Thuế GTGT dịch vụ bảo vệ

  • Thread starter thegiao
  • Ngày gửi
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Tôi đang cần tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo vệ, các văn bản hướng dẫn.
Bạn nào biết xin chỉ dẫn. Cám ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ncdungkt

Trung cấp
18/11/03
117
2
0
44
Quận Long Biên - TP Hà Nội
Bạn đọc Thông tư sau:
Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Bạn đọc Thông tư sau:
Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Theo thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 "Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B " thì có thể xác định được dịch vụ bảo vệ sẽ có thuế suất là 10% nhưng với các hướng dẫn trước đó thì có văn bản nào bạn biết ko
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA