vay nợ quá hạn và chi phí hợp lý

  • Thread starter nmhkdh
  • Ngày gửi
N

nmhkdh

Sơ cấp
27/9/09
13
1
3
34
sd
Các anh chị cho em hỏi :
Em đang học đến chương thuế TNDN, cô dạy là trả lãi vay nợ quá hạn được xếp vào dạng chi phí phát sinh do vi phạm hợp đồng kinh tế, được xếp vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
nhưng em đọc trong quyết định 06 /2005/QĐ-BTC
Điều 6. Các khoản chi phí không được tính vào chi phí sản xuất
[..]
2. Các khoản tiền nộp phạt do vi phạm hành chính theo quy định tại Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phạt vi phạm; nộp phạt do trả lãi vay nợ quá hạn và khoản nộp phạt khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
[..]
em rất phân vân không bít trả lãi vay nợ quá hạn với nộp phạt do trả lãi vay nợ quá hạn có giống nhau không.
nếu giống thì chắc là làm theo quyết định
nếu khác thì "trả lãi vay nợ quá hạn" được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế hay không?
mong các anh chị cho em lời khuyên
iêu các anh chị :1luvu:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
54
Rừng Tây Nguyên
Các anh chị cho em hỏi :
Em đang học đến chương thuế TNDN, cô dạy là trả lãi vay nợ quá hạn được xếp vào dạng chi phí phát sinh do vi phạm hợp đồng kinh tế, được xếp vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
nhưng em đọc trong quyết định 06 /2005/QĐ-BTC

em rất phân vân không bít trả lãi vay nợ quá hạn với nộp phạt do trả lãi vay nợ quá hạn có giống nhau không.
nếu giống thì chắc là làm theo quyết định
nếu khác thì "trả lãi vay nợ quá hạn" được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế hay không?
mong các anh chị cho em lời khuyên
iêu các anh chị :1luvu:
Trả lãi vay nợ quá hạn tất nhiên khác với nộp phạt do trả lãi vay nợ quá hạn, nhưng cái bản chất của nó đều do vi phạm hợp đồng==>>được trừ chi phí khi tính TNCT.Bạn đọc TT 130/2007/TT-BTC
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA