Excel không phân biệt được tháng 1 và tháng 11 trong phần mềm của mình

  • Thread starter honeyforyou
  • Ngày gửi
H

honeyforyou

Guest
4/1/08
16
0
0
45
Hà Nội
Mọi người giúp mình TH này với: mình dùng excel để làm kế toán, trong sheet của mình có cột "tháng & tài khoản Nợ", làm thế nào để máy nó phân biệt được tháng 1 và tháng 11 khi mà mình dùng TK 1331 và TK 331 trong 2 thágn này.
VD thế này nhé: ở cột "tháng & tài khoản Nợ" trong tháng 1 có mã 011331 (tức là tháng 1 và TK 1331), trong tháng 11 có mã 11331 (tức là tháng 11 và TK 331). Thế là khi link sang sheet khác, máy nó hiểu luôn cái mã 011331 (thuế GTGT được khấu trừ trong tháng 1) thành mã 11331 (phải trả người bán trong tháng 11)
Mình phải làm thế nào bây giờ mọi người. Giúp mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA