Thưởng an toàn theo TTLT 35/2005/LT-LĐTBXH-BTC có phải là thu nhập chịu thuế???

  • Thread starter bnw2006
  • Ngày gửi
B

bnw2006

Trung cấp
27/11/08
163
0
16
HCM
Theo khoản 3 điều 2 TT 62/2009/TT-BTC: "Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế.", trong khi "Tiền thưởng an toàn" quy định tại TTLT 35/2005/LT-LĐTBXH-BTC chỉ rõ là chế độ đặc thù.
Do đó, có nhiều ý kến trái chiều (thu nhập chịu/không chịu thuế theo TT62) về vấn đề này xuất phát từ tên gọi, vậy ý kiến các bạn như thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Theo khoản 3 điều 2 TT 62/2009/TT-BTC: "Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế.", trong khi "Tiền thưởng an toàn" quy định tại TTLT 35/2005/LT-LĐTBXH-BTC chỉ rõ là chế độ đặc thù.
Do đó, có nhiều ý kến trái chiều (thu nhập chịu/không chịu thuế theo TT62) về vấn đề này xuất phát từ tên gọi, vậy ý kiến các bạn như thế nào?
- Theo Quyết định 234/2005:
Điều 2.
1. Các chế độ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Quyết định này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh, không tính trong đơn giá tiền lương và quỹ lương của công ty.
- Trong đó khoản "2. Chế độ thưởng an toàn theo 2 mức 15% và 20% lương cấp bậc, chức vụ, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức thuộc một số ngành, nghề có điều kiện lao động đặc thù"
Theo mình là khảon phụ cấp đặc thù - không tính vào TN chịu thuế TNCN
 
B

bnw2006

Trung cấp
27/11/08
163
0
16
HCM
- Theo Quyết định 234/2005:
Điều 2.
1. Các chế độ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Quyết định này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh, không tính trong đơn giá tiền lương và quỹ lương của công ty.
- Trong đó khoản "2. Chế độ thưởng an toàn theo 2 mức 15% và 20% lương cấp bậc, chức vụ, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức thuộc một số ngành, nghề có điều kiện lao động đặc thù"
Theo mình là khảon phụ cấp đặc thù - không tính vào TN chịu thuế TNCN
Thanks!
Theo các NĐ và TT hướng dẫn cơ chế tiền lương (ví dụ: NĐ86/2007, TT 15/2007/TT-BLĐTBXHM NĐ 141/2007) thì cũng ghi rõ đây là khoản phụ cấp, nhưng chỉ mỗi tên gọi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA