Cách lâp BC lưu chuyển tiền tệ?

  • Thread starter anhnq09
  • Ngày gửi
A

anhnq09

Sơ cấp
1/11/09
5
0
0
43
Ha noi
Để chuẩn bị cho Báo cáo tài chính năm, cách lên báo cáo mình đã làm được nhưng còn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp thì mình chưa biết lập. Bạn nào có bản mẫu dễ hiểu thì gửi cho mình với. Thanks!
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO