Mỗi tuần một chuyên đề

Sử dụng tài khoản nào cho đúng

  • Thread starter xuan nguyen thi
  • Ngày gửi
X

xuan nguyen thi

Guest
1,Công ty mình trước năm 2009 có đầu tư mua căn hộ để bán, hiện nay căn hộ đã hoàn thành, bên bán xuất hoá đơn GTGT, căn cứ hoá đơn mình hạch toán như sau:
Nợ TK 1567
Nợ TK 1331
Có TK 331

2,Trong năm 2009 lại tiếp tục đầu tư căn hộ khác, mục đích đầu tư để bán, mỗi lần nộp tiền cho bên bán, bên bán xuất hoá đơn cho công ty, căn cứ vào hoá đơn hạch toán:
Nợ TK 2424 (CP trong gđ triển khai k đủ ghi nhận TS)
Nợ TK 1331
Có TK 331
hay:
Nợ TK 2411 (mua sắm TSCĐ)
Nợ TK 1332
Có TK 331

Mình hạch toán như trên có gì sai không, có ai biết tư vấn cho mình với nhé.
Thanhs.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA