Cách ghi tiền lương bằng chữ trong bảng lương

  • Thread starter Anto
  • Ngày gửi
A

Anto

Guest
16/11/09
1
0
0
41
Lai Châu
Trong bảng thanh toán lương hành tháng, số tiền bằng chữ tôi phải ghi theo số tiền thực lĩnh của CBCNV hay số tiền tổng tất cả chưa trừ BHXH,BHYT. Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Trong bảng thanh toán lương hành tháng, số tiền bằng chữ tôi phải ghi theo số tiền thực lĩnh của CBCNV hay số tiền tổng tất cả chưa trừ BHXH,BHYT. Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp

Không riêng gì bảng lương dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp.

Dòng chữ ghi vào bảng lương là số tiền thực lĩnh kỳ này (cột thực lĩnh kỳ 2 nếu doanh nghiệp có tạm ứng kỳ 1), là số tiền sau khi đã trừ tất cả các khoản (BHTN,BHYT,BHXH, tạm ứng kỳ 1 "nếu có" và các khoản trừ khác "nếu có", thuế TNCN)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA