Hỏi về chứng từ rút dự toán tạm ứng chuyển khoản

  • Thread starter chibi
  • Ngày gửi
C

chibi

Guest
9/2/07
3
0
0
Nam Dinh
Chào các anh, chị.
Tôi không phải là dân kế toán, có một vấn đề về nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp muốn hỏi.
Trong quý I có một giấy rút dự toán tạm ứng chuyển khoản: Hach toán Nợ 661, Có 336; Rút ở Mục tiểu mục 6649 với số tiền 100.000 đồng; Trong quý này chưa thanh toán tạm ứng được mà thanh toán trong quý II. Xin hỏi trong báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán đã sử dụng của quý I số tiền này có được đưa vào không? Xin cảm ơn.
 
C

chibi

Guest
9/2/07
3
0
0
Nam Dinh
Không có bác nào làm kế toán hành chính sự nghiệp sao?
 

Xem nhiều