Thuế suất thay đổi khi các chi phí đã phát sinh

  • Thread starter HuongLV
  • Ngày gửi
H

HuongLV

Guest
27/11/09
17
0
0
Hà Nội
Công ty em là công ty xây dựng cầu, có một việc như sau nhờ mọi người chỉ dẫn giúp: Công ty em có một công trình làm từ năm 2005, trong đó 2 công ty cùng làm, cùng xuất vật tư cho nhau để làm công trình. Mọi chi phí đã phát sinh từ năm 2005 nhưng hai bên đều chưa xuất hoá đơn cho nhau. Nay đã có bản đối chiếu, quyết toán giữa hai bên và hai bên cùng chuẩn bị xuất hoá đơn cho nhau vào năm 2009 nhưng trong bản quyết toán đó có một số vật tư mà thuế suất thời điểm này đã thay đổi( trước 5%, bây giờ tăng là 10% hoặc trước 10% bây giờ giảm còn 5%). Vậy nếu bây giờ xuất hoá đơn thì em sẽ viết thuế suất bào nhiêu ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA