Mỗi tuần một chuyên đề

ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế

  • Thread starter Phạm Văn Khang
  • Ngày gửi
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Cao cấp
19/12/05
1,360
32
48
Thái Bình - TP.HCM
THÔNG BÁO HỆ THỐNG KIOSK THÔNG TIN THUẾ

Thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xây dựng ứng dụng Hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế (Kiosk thông tin thuế).

http://www.hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=2581
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA