ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế

  • Thread starter Phạm Văn Khang
  • Ngày gửi
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Cao cấp
19/12/05
1,361
29
48
Thái Bình - TP.HCM
THÔNG BÁO HỆ THỐNG KIOSK THÔNG TIN THUẾ

Thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xây dựng ứng dụng Hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế (Kiosk thông tin thuế).

http://www.hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=2581
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều