Hạch toán TNDN sau quyết toán

  • Thread starter mthphuong
  • Ngày gửi
M

mthphuong

Guest
17/1/05
17
0
0
Ha Noi, Viet Nam
Có bạn nào đã trải qua trường hợp hạch toán Thuế này thì làm ơn chỉ giúp tôi :
* Năm 2004 doanh nghiệp thực hiện quyết toán 2002 và 2003
* Trước khi quyết toán, doanh nghiệp đã khai lỗ trên bộ báo cáo tài chính nộp cho năm tài chính 2002 và 2003 (gồm cả bảng cân đối và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các báo cáo tờ khai doanh thu, chi phí thu nhập khác
* Nhưng sau khi quyết toán, cơ quan Thuế xác định là doanh nghiệp có lãi và truy thu thuế TNDN trên phần lãi này.
* DN đã chấp nhận và thực hiện nộp thuế đầy đủ theo quy định
---- Lúc đó, chúng tôi đã hạch toán sổ phát sinh tại thời điểm năm 2004 như sau : giá trị số hạch toán là số thuế mà cơ quan thuế yêu cầu truy thu
Nợ 421 (Lợi nhuận chưa phân phối : phần để lại doanh nghiệp)
Có 3334 (Thuế TNDN phải nộp) :
Sau khi nộp thuế thì hạch toán tiếp :
Nợ 3334 (Thuế TNDN phải nộp)
Có 111/112
* Tiếp sang năm 2004, nếu không tính luỹ kế số lỗ của những năm trước trên sổ sách thì doanh nghiệp xác định là có lãi
Vậy, các vấn đề cần giải quyết là :
* Doanh nghiệp có được chuyển lỗ như sổ sách hay không ? Hay tuân theo số lãi của cơ quan thuế ? Nhưng thực ra càng nộp thì doanh nghiệp càng bị lỗ cơ mà ?
* Trong trường hợp không được chuyển : Hiểu là cắt gọn đến hết năm tài chính 2003, sang năm 2004 thì hạch toán như thế nào ?
* Số lỗ do ai phải chịu và hạch toán vào các tài khoản nào ?
* Văn bản nào hướng dẫn hạch toán vấn đề này ?
* Hiện nay, chúng tôi chỉ được hướng dẫn chung chung : Doanh nghiệp hạch toán lại theo đúng quy định của pháp luật thôi nên rất bối rối
* Vụ chế độ kế toán thì nói rằng bảng cân đối kế toán không liên quan gì đến phân tích, trình bày kết quả hoạt động kinh doanh cả, doanh nghiệp hạch toán số thuế phải nộp kia là một khoản lợi nhuận để lại doanh nghiệp, tức là treo tiếp bên Nợ 421. Nghĩa là đã lỗ thì càng lỗ tiếp mặc dù cơ quan Thuế đã xác nhận là lãi rồi ?
Làm ơn chỉ giúp tôi, rất cảm ơn các ban
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thanh Thai

Guest
24/5/05
14
0
0
49
Ha Noi
Bạn hạch toán như vậy là đúng rồi. Nhưng ở đây bạn nói là doanh nghiệp đã lỗ thì càng lỗ. Vì lợi nhuận kế toán là lợi nhuận của doanh nghiệp khác với lợi nhuận của Thuế. Vì vậy mặc dù cơ quan thuế tính ra số lãi (theo quan điểm và quy định của luật thuế) nhưng thực sự thì đơn vị bạn vẫn bị lỗ đó là do hoạt động thực của bạn có những chi phí thực chi nhưng không phù hợp với luật thuế TNDN nên cơ quan thuế vẫn gạt chi phí đó ra khi tính thu nhập chịu thuế.
Cách xử lý số lỗ đó thì tuỳ thuộc vào quyết định của Công ty bạn. Có thể ghi giảm vốn kinh doanh.
Khi cơ quan bạn đã được quyết toán mà lại có lãi theo biên bản quyết toán thì không được chuyển lỗ đâu.
 
N

NgânGiang

Cố lên! Cố lên...
10/5/05
202
0
0
21
Trong Mây mù
www.baominh.com.vn
Bạn có thể cho biết thêm:
Khi CQ thuế QT lại thì lãi ở đâu ra? Chẳng hạn Theo luật thuế TNDN thì kết quả KD theo cách tính của DN và CQ thuế có thể khác nhau: khấu hao nhanh làm kết quả KD của DN có thể lỗ, nhưng CQ thuế vẫn chế tài ...
 
M

mthphuong

Guest
17/1/05
17
0
0
Ha Noi, Viet Nam
Tôi xin hỏi quy định ở đâu để bạn có thể được dễ dàng hạch toán vào giảm nguồn vốn kinh doanh (TK 411) ? Vì để tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh, theo tôi biết là trước hết, phải lại họp hội đồng thành viên, thông báo để có sự nhất trí, rồi ký đầy đủ vào biên bản xác nhận đồng ý. Số lỗ này mỗi thành viên phải chịu theo tỷ lệ đã góp vốn. Cuối cùng làm thủ tục chuyển cho Sở Kế hoạch đầu tư ra thông báo, chấp nhận lần nữa thì số tăng giảm mới là hợp pháp.
Và còn liên quan đến số Thuế Môn bài đã nộp đầu năm ? Vì nguồn vốn kinh doanh giảm rồi thì có được truy thu lại số môn bài đã nộp thừa nếu có hay không hay lại luỹ kế sang năm tiếp theo ? Chẳng lẽ cứ tăng giảm liên tục theo quyết toán Thuế như vậy thì mệt quá, hihi
 
M

mthphuong

Guest
17/1/05
17
0
0
Ha Noi, Viet Nam
Cơ quan thuế xác định lãi từ rất nhiều lý do :
- Bỏ đi những khoản chi không được coi là chi phí kinh doanh (VD : ủng hộ tình nghĩa, nghỉ mát ... )
- Bỏ đi nếu số khấu hao không hợp lệ (khấu hao trước khi có hoạt động kinh doanh thực sự, khấu hao ít hơn thời gian quy định)
- Bỏ đi những khoản chi mua hàng hoá của các doanh nghiệp đã bỏ trốn hoặc ngừng hoạt động bị cơ quan pháp luật khởi tố
Tổng cộng bỏ đi tất cả các khoản trên thì lấy doanh thu trừ đi chi phí thành ra có lãi
Theo Vụ chế độ kế toán thì lợi nhuận của doanh nghiệp khác với lợi nhuận của thuế là đúng trong trường hợp này, nhưng tôi cần 1 văn bản quy định và làm sao phải thể hiện trên báo cáo tài chính là doanh nghiệp quyết toán đã có lãi rồi, đi đấu thầu ở các nơi khác người ta còn chấp nhận
 
M

minh91

Guest
14/4/05
135
0
0
47
Hanoi
To mthphuong: có một số điểm cơ bản cần phải xác định trước khi đi vào vấn đề nếu không bạn sẽ bị lạc đường trong mớ bòng bong này.

1. Cơ quan thuế ko có quyền xác nhận đơn vị lỗ hay lãi vì họ ko có trách nhiệm là việc này. Công việc của họ là căn cứ theo các qui định của nhà nước để thu thuế.

2. Việc tăng giảm trên vốn đăng ký ở Sở kế hoạch đầu tư ko hoàn toàn căn cứ vào việc bạn lãi hay lỗ. Số vốn đăng ký là số tiền đảm bảo cho trách nhiệm của các thành viên trong hoạt động của Cty TNHH

3. Đi đấu thầu các nơi đâu đòi hỏi biên bản kiểm tra thuế và quyết định truy thu thuế đâu mà sợ. Còn cán bộ thuế đâu có lưu lại bút tích gì trên báo cáo tài chính mà bạn có thể đem đi khoe được.

sau quyết toán thuế TNDN thường là chỉ hạch toán C3334/N421 rồi đi nộp thuế. sau đó dư trên 421 nếu có lãi thì trừ vào lãi, còn nếu ko thì giảm vốn (ở Cty TNHH) sau này có lãi thì bù lại thôi hoặc các thành viên bỏ thêm tiền để bù lại nếu thế thì hạch toán qua 138 . Các bút toán này chỉ dành cho hạch toán cho cơ quan thuế mà thôi các hạch toán khá không thay đổi
 
M

mthphuong

Guest
17/1/05
17
0
0
Ha Noi, Viet Nam
To Minh91
Phần lớn các đơn vị chúng tôi tham gia đấu thầu đều yêu cầu báo cáo tài chính phải có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì hồ sơ đấu thầu mới hợp lệ. Và tất nhiên một mức lãi trông thấy như cơ quan thuế đã xác định ra sau khi quyết toán sẽ phải "ăn điểm" hơn là một số lỗ triền miên.
Vì vậy, cái cảnh như ở các công ty khác chế biến rồi tự xác nhận lấy báo cáo tài chính thì chúng tôi không thể áp dụng được
Nhưng việc tăng giảm vốn kinh doanh phòng Kế toán không thể chủ động đề nghị Hội đồng thành viên được, và có khi chủ động được rồi thì nhỡ đâu là giảm quá đến mức không thể đạt điểm trong hồ sơ thầu
Tóm lại là cứ rối mù hết cả lên
Giải pháp của bạn, theo tôi hiểu là như thế này :
CQ Thuế xác định là doanh nghiệp lãi 100 triệu
Và tương ứng cả thuế TNDN phải nộp là 28 triệu
Tổng cộng 128 triệu
Nếu bạn nói hạch toán qua 138,
(Giả thiết là hội đồng thành viên có 3 ông với các tỷ lệ góp vốn : A 30%, B 50%, C 20%)
Vậy tôi sẽ hạch toán
Nợ 138A : 30% của 128 triệu
Nợ 138B : 50% của 128 triệu
Nợ 138C : 20% của 128 triệu
Có 421 : 128 triệu
Đấy là chưa kể phần lỗ sổ sách cũng phải chia nốt theo cách này để sao cho số dư có 421 phải về đúng với số mà cơ quan Thuế đã xác định là để lại doanh nghiệp (đã trừ đi số thuế phải nộp)
Một con số lẩn vào sau 138, nghe rất phi lý
Đến tận khi nào doanh nghiệp có lãi thì mới lấy từ lợi nhuận chưa phân phối đó tính theo tỷ lệ để thu hồi của các A, B, C còn treo này
(Mà cũng phải có quy định là trong thời gian bao lâu thì phải thu hồi lại số 138 này chứ), hihihi
Tôi hiểu là như vậy, bạn có thể rõ ý thêm được không ?
 
M

minh91

Guest
14/4/05
135
0
0
47
Hanoi
To mthphuong: bạn viết bài dài thế ko thấy mỏi tay à hihihi

Cái cơ quan thẩm quyền ấy là cơ quan nào nhỉ mình ko hiểu lắm nhưng chắc chắn không phải là cơ quan thuế rùi. Nếu bạn gửi kèm trong hồ sơ thầu biên bản kiểm tra thuế (nhưng cái này lại ko đóng dấu đỏ đâu) và quyết định truy thu thuế (cái này lại không ghi số lãi của bạn) thì may ra mới biết được là số lãi mà cơ quan thuế căn cứ để thu thuế là bao nhiêu. Cái này chắc hồ sơ thầu không đòi hỏi đâu. Cho nên mình nghĩ vấn đề là nằm ở chỗ cái cơ quan có thẩm quyền.

Tăng giảm vốn chỉ là tạm thời (nhất là tăng giảm vốn trên đăng ký kinh doanh là rất phức tạp đấy) và đúng là phòng kế toán ko có quyền đâu. Cái này có thể treo lên 4211 lỗ năm trước rồi lấy lãi các năm sau bù vào. Hoặc ghi N138/C3334 chứ đừng lại chuyển qua 421 nghe buồn cười lắm.

Cơ quan thuế xác định lãi là 100 tr là việc của cơ quan thuế chúng ta chỉ có trách nhiệm hạch toán phần thuế TNDN phải nộp thôi (vì nó là nghiệp vụ phát sinh). Cho nên bạn chỉ hạch toán 28 tr thôi nhé. Còn sổ sách bạn làm như thế nào thì giữ nguyên sửa sổ là mệt lắm đấy. Cho nên nếu nói nôm na là năm đó đơn vị bạn sẽ lỗ theo sổ + 28tr hoặc là vẫn nguyên xi + còn đang đi tìm ai chịu trách nhiệm về 28 tr đó. Có khi sếp lại bắt kế toán bù vào do làm sổ sách kém thì sao :banana: . Nói vui vậy thôi chứ đừng sửa sổ, năm nào xong là gói lại cất đi giở ra làm gì cho mệt.
 
N

NgânGiang

Cố lên! Cố lên...
10/5/05
202
0
0
21
Trong Mây mù
www.baominh.com.vn
mthphuong nói:
To Minh91
Phần lớn các đơn vị chúng tôi tham gia đấu thầu đều yêu cầu báo cáo tài chính phải có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì hồ sơ đấu thầu mới hợp lệ. Và tất nhiên một mức lãi trông thấy như cơ quan thuế đã xác định ra sau khi quyết toán sẽ phải "ăn điểm" hơn là một số lỗ triền miên.
Vì vậy, cái cảnh như ở các công ty khác chế biến rồi tự xác nhận lấy báo cáo tài chính thì chúng tôi không thể áp dụng được
Nhưng việc tăng giảm vốn kinh doanh phòng Kế toán không thể chủ động đề nghị Hội đồng thành viên được, và có khi chủ động được rồi thì nhỡ đâu là giảm quá đến mức không thể đạt điểm trong hồ sơ thầu
Tôi thấy bạn mthphuong có những điểm lấn cấn trong vấn đề trình bày BCTC rồi.
Muốn có lợi thế trong đấu thầu thì phải QT cho có lãi chứ, Sao lại QT lỗ rồi dựa vào BB kiểm tra của CQ thuế rồi mang đi đấu thầu? Nếu cơ quan thuế chưa kiểm tra thì sao? Nếu Khách hàng đánh giá về hạch toán của bạn thì sao(Trước lỗ, sau lãi)
Theo tôi biết, khi nhận hồ sơ dự thầu. Người ta căn cứ nhiều vào BCQT đã được kiểm toán, chứ chưa thấy căn cứ theo BB kiểm tra của CQ thuế.
Việc tăng giảm vốn KD là của Ban điều hành: Đúng. Nhưng Ban điều hành không coi số liệu của kế toán, nhất là không coi Biên bản kiểm tra thuế vào đâu cả thì tôi hết hiểu nổi Cty bạn!!!
 
N

NgânGiang

Cố lên! Cố lên...
10/5/05
202
0
0
21
Trong Mây mù
www.baominh.com.vn
Thêm một tý
Không phải quyết toán cho có lãi ở đây là làm gian lận.
Theo như bạn trình bày, thì bạn đã hiểu rõ Kế toán theo QĐ Doanh nghiệp và Thuế là khác nhau. Tôi chỉ muốn nói quyết toán lãi là theo điểm này chứ không muốn bạn lừa các DN khác. Có lừa cũng không được đâu, họ cũng có chuyên gia tài chính mà.
 
P

phamphuongthuy

Sơ cấp
27/2/05
30
0
6
44
hanoi
Cho mình hỏi chen ngang chút nhé.
Thế giả sử lãi năm trước mình đã trích hết vào các quỹ mất rùi thì khi QT thuế chi phí bị gạt ra lợi nhuận tăng phải đóng thuế TN thêm thì mình hạch toán kiểu gì, chẳng lẽ mình vẫn HT Nợ 1421/Có 3334 à?
 
M

mthphuong

Guest
17/1/05
17
0
0
Ha Noi, Viet Nam
Vấn đề của bạn phamphuongthuy thì không phải công ty nào cũng làm kiểm toán và trích lập các quỹ đâu,
Vấn đề của ngangiang thì những báo cáo cũ trước khi có quyết toán nay phải lập lại sau khi quyết toán và gửi cho các đơn vị để thực hiện đấu thầu đợt khác rồi thì có gì phải so sánh đâu nhỉ
 
Sửa lần cuối:
P

phamphuongthuy

Sơ cấp
27/2/05
30
0
6
44
hanoi
To mthphuong.
Không phải công ty nào cũng làm kiểm toán và trích các quỹ, tức là cũng có phải không? nếu thế thì phải làm thế nào?
 
M

minh91

Guest
14/4/05
135
0
0
47
Hanoi
To phamphuongthuy: trích cái quĩ nào cũng được bởi vì phải đóng thuế xong mới được trích quĩ chứ, nhưng thường họ lấy từ quĩ phúc lợi, khen thưởng (lúc nào cũng là người lao động chịu thiệt hic).
 
P

phamphuongthuy

Sơ cấp
27/2/05
30
0
6
44
hanoi
To minh91
Uh chịu thiệt thật, nhưng giả sử các quỹ mình đang âm thì làm sao nhỉ?
 
N

NgânGiang

Cố lên! Cố lên...
10/5/05
202
0
0
21
Trong Mây mù
www.baominh.com.vn
minh91 nói:
To phamphuongthuy: trích cái quĩ nào cũng được bởi vì phải đóng thuế xong mới được trích quĩ chứ, nhưng thường họ lấy từ quĩ phúc lợi, khen thưởng (lúc nào cũng là người lao động chịu thiệt hic).
Bạn phải nói là người LĐ này làm người LĐ kia thiệt mới đúng chứ!!!
Các bạn phải xem lại quy định về phân phối thu nhập đối với DNNN đi, sao lại trừ vào KTPL, bản chất là có ảnh hưởng tới KTPL thôi.
Đối với Công ty cổ phần, DNTN lại khác vì hầu hết đều không trích quỹ KTPL, nhưng ảnh hưởng tới NLĐ nếu họ có cổ phần
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA