Viết lệnh để chọn 1 option button

  • Thread starter ZUNGNN
  • Ngày gửi
Z

ZUNGNN

Guest
8/9/09
13
0
1
ZSDFSD
Các bác cho hỏi trong 1 form có nhiều option button, ví dụ có 3 option button: a,b,c trong đó nút a được chọn mặc định. Vậy dùng lệnh gì để nút c được chọn khi thỏa mãn 1 điều kiện nào đó. Cảm ơn các bác.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

haquocquan

Trung cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Theo tôi bạn dùng setfocus đối với option thỏa mãn điều kiện
Hoặc một option khi được chọn thường được gán một giá trị mặc định (tôi không rõ là 1, 0 hay -1). Bạn gán giá trị mặc định cho option đó khi thỏa mãn điều kiện.
Không biết ý của tôi có đúng không, các thành viên tham gia ý kiến nhé.
 
Z

ZUNGNN

Guest
8/9/09
13
0
1
ZSDFSD
Cảm ơn các bạn, mình đã giải quyết được rồi. Các nút này thường năm trong mệnh đề select case
VD : Select Case ChonIn
case 1
case 2
case 3
end selec
khi thỏa mản dk nào đó thì thực hiện chọn nút 3
if dk then ChonIn = 3

Bạn nghiaphuc bên giaipha... hướng dãn nhwng mình chưa thử:
If Điều kiện Then OptC = True
 
H

haquocquan

Trung cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Cảm ơn các bạn, mình đã giải quyết được rồi. Các nút này thường năm trong mệnh đề select case
VD : Select Case ChonIn
case 1
case 2
case 3
end selec
khi thỏa mản dk nào đó thì thực hiện chọn nút 3
if dk then ChonIn = 3

Bạn nghiaphuc bên giaipha... hướng dãn nhwng mình chưa thử:
If Điều kiện Then OptC = True
Khi thỏa mãn điều kiện, để option button đó được chọn. Bạn làm như sau:
Đặt các option button trong optiongroup: chẳng hạn: optiongroup, có các option button: opt1, opt2, opt3 được gán các giá trị là 1, 2, 3
Câu lệnh là:
If điều kiện then
OptionGroup.Value = 1 ' Nếu muốn chọn Op1
End if

If điều kiện then
OptionGroup.Value = 2 ' Nếu muốn chọn Op2
End if

If điều kiện then
OptionGroup.Value = 3 ' Nếu muốn chọn Op3
End if

Bạn thử nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA