Doanh nghiệp sản xuất phần mềm

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm​

Doanh nghiệp của mình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông Tư 96/2015 thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 09/2013/TT-BTTTT

- Căn cứ điều 5 thông tư 16/2014/TT-BTTTT


Quy trình sản xuất phần mềm phải thông qua 7 bước sau:

1. Xác định yêu cầu.

2. Phân tích và thiết kế.

3. Lập trình, viết mã lệnh.

4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm.

5. Hoàn thiện, đóng gói phần mềm.

6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm.

7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA