quyet dinh 1141 BTC

  • Thread starter vnn1900
  • Ngày gửi
V

vnn1900

Sơ cấp
12/5/05
3
0
0
bac ninh
Hiện nay tôi đang nghiên cứu một số đề tài nên rất cần toàn văn quyết định 1141 của Bộ tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp bao gồm cả phần giảm thích nội dung kết cấu tài khoản...
Nếu ai biết xin chỉ giùm
Xin cảm ơn
 

Thành viên trực tuyến

  • tuantran203
  • rvxbinhphuoc
  • KIMTUYEN140517
  • xediengiatot
  • Châu Nguyễn24

TEXT LINK

Xem nhiều