Mua tài sản bằng vốn vay. lãi vay hạch toán thế nào là đúng?

  • Thread starter dothanhhx
  • Ngày gửi
D

dothanhhx

Guest
Các bạn hay giúp mình với.
Cty mình có vay dài hạn một món tiền của ngân hàng để đầu tư mới một tài sản cố định.
Ngân hàng giải ngân cho Cty mình vay tiền mặt là: 1,500trđ
Cty mình mua ôtô trị giá >2tỷ. Mình đã làm đầy đủ thủ tục để đưa tài sản vào sử dụng và trích khấu hao.
Hàng tháng phần lãi vay ngân hàng mình hạch toán vào chi phí tài chính.
Thanh tra thuế đến kiểm tra, không chấp nhận chi phí tài chính mà yêu cầu phải hạch toán vào nguyên giá tài sản. Mình ko đồng ý với kết luận của thanh tra thuế. Nhưng mình chưa tìm được cách giải thích hợp lý.
Các bạn hãy giúp mình với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tran thi Bich

Guest
9/11/09
5
0
0
47
thai binh
Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
a. TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.

Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.
 
S

sang gl

Guest
26/2/09
15
0
0
VN
Cho mình hỏi bạn là chi phí lãi vay bạn mua TSCĐ phát sinh trước khi mua TS hay sau khi mua TS. Nếu trước khi mua thì bạn phải đưa vào TS như thanh tra thuế là đúng.
 
ntmphung

ntmphung

Guest
24/10/06
51
0
6
TpHCM
Bạn xem thêm chuẩn mực kế toán số 16 có quy định về chi phí đi vay (lãi vay mà cty bạn phải trả). Trong đó có nói rất rõ khi nào thì khoản lãi vay được vốn hoá (tức là cộng vào nguyên giá TSCĐ) và khi nào thì chấm dứt việc vốn hoá (tức chấm dứt việc cộng lãi vay vào NG TSCĐ mà lúc này sẽ hạch toán vào TK 635). Nếu thuế có hỏi thì bạn đem chuẩn mực ra giải thích nhé.
 
P

pitsomit

Xấu trai nhất web
các khoản lãi vay đó bạn hạch toán vào 635 là đúng theo chuẩn mực kế toán của mình. Còn cơ quan thuế bảo cho như vậy bạn chỉ cần vác cái chuẩn mực kế toán số 16 giải thích cho họ hiểu là ok. Còn nếu thắc mắc thì bảo họ lên hội kế toán mà hỏi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA