Xử lý việc quên làm phụ lục chuyển lỗ

  • Thread starter NguyenTan
  • Ngày gửi
N

NguyenTan

Guest
2/2/07
1
0
0
hanoi
Tôi là kế toán mới về làm việc ở công ty năm 2006 và công ty tôi thực hiện quyết toán thuế TNDN 3 năm 2003, 2004, 2005. Kết quả kinh doanh năm 2005 bị lỗ nhưng tôi quên không làm phụ lục chuyển lỗ. Từ năm 2006 đến nay tôi đã kê khai thuế TNDN tạm tính và nộp thuế đầy đủ như đã kê khai. Nay giám đốc công ty tôi muốn xử lý quy trách nhiệm, tôi không biết phải làm thế nào, nhờ các anh, chị góp ý kiến giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA