Mỗi tuần một chuyên đề

sửa lại bảng lương cho đúng khi quyết toán với thuế

  • Thread starter duyquang3510
  • Ngày gửi
D

duyquang3510

Sơ cấp
4/5/09
5
0
0
38
qws
bảng lương của em có ba cột khi quyết toán với thuế sẽ bị loại ra. Đó là chuyên cần, phụ cấp xăng, và tiền cơm. Cho em hỏi sửa lại như thế nào để khi quyết toán không bị loại. Em muốn sửa 3 cột đó cho đúng.Nhưng em không muốn bỏ 3 cột đó . hay dồn lại một cột. Các anh chị giúp em em cần gấp lắm. Cám ơn
 

Đính kèm

  • Book1.xls
    39 KB · Lượt xem: 119
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA