Lương thử việc có được tính lại theo biểu lũy tiến sau khi ký HĐLĐ?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3611/CT-TTHT ngày 16/4/2019 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm b, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC , chỉ cá nhân ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên mới được tính thuế theo biểu lũy tiến, nếu không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng thì phải chịu thuế theo tỷ lệ 10%.

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng thử việc trước khi ký HĐLĐ chính thức thì tiền lương thử việc phát sinh khi chưa có HĐLĐ nên phải chịu thuế theo tỷ lệ 10%. Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tiền lương chi trả mới được tính thuế lũy tiến.

Pháp luật hiện hành không có quy định việc tính lại thuế TNCN theo biểu lũy tiến cho khoảng thời gian thử việc của người lao động được ký hợp đồng chính thức.

Về quyết toán thuế, nếu người lao động thuộc diện được ủy quyền và có ủy quyền cho Công ty quyết toán thay thuế TNCN thì Công ty kê khai toàn bộ thu nhập đã trả vào bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN .

Ngược lại, nếu người lao động không thuộc diện được ủy quyền hoặc đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thì Công ty kê khai thu nhập đã khấu trừ theo lũy tiến trên bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN, thu nhập đã khấu trừ 10% trên bảng kê 05-2BK-QTT-TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động tự quyết toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA