Mỗi tuần một chuyên đề

Thuế TNCN ký hợp đồng dưới 3 tháng

  • Thread starter DOAN THI HANH
  • Ngày gửi
D

DOAN THI HANH

Sơ cấp
10/2/09
12
2
3
43
DA NANG
Em chào anh chị.
Em muốn hỏi thuế TNCN ký HĐLĐ thử việc 1 tháng cho NLĐ. Sau 1 tháng DN ký HĐLĐ 12 tháng cho NLĐ. Theo quy định của thuế TNCN thì HĐ ký dưới 3 tháng thì thu thuế 10% trên tiền lương. Sau khi ký HĐ 12 tháng thì NLĐ được tính thuế TNCN theo thuế suất luỹ tiến. Vậy khi quyết toán thuế TNCN cuối năm cho người lao động em có phải tách phần thuế thu 10% đó vào cột thuế suất toàn phần không ạ, hay là em gộp và biểu luỹ tiến từng phần để quyết toán ạ.
Em cảm ơn anh chị.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Em chào anh chị.
Em muốn hỏi thuế TNCN ký HĐLĐ thử việc 1 tháng cho NLĐ. Sau 1 tháng DN ký HĐLĐ 12 tháng cho NLĐ. Theo quy định của thuế TNCN thì HĐ ký dưới 3 tháng thì thu thuế 10% trên tiền lương. Sau khi ký HĐ 12 tháng thì NLĐ được tính thuế TNCN theo thuế suất luỹ tiến. Vậy khi quyết toán thuế TNCN cuối năm cho người lao động em có phải tách phần thuế thu 10% đó vào cột thuế suất toàn phần không ạ, hay là em gộp và biểu luỹ tiến từng phần để quyết toán ạ.
Em cảm ơn anh chị.
Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN năm, nếu NLĐ đó đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho công ty thì có thể gộp chung toàn bộ thu nhập trong năm để tính lại theo biểu lũy tiến. Đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế nghĩa là trong niên độ, NLĐ đó chỉ có thu nhập tại công ty. Nếu đầu năm họ có thu nhập tại nơi khác, sau đó mới đến công ty làm việc thì trong năm, họ phải tự đi QT thuế, công ty đã khấu trừ thế nào thì trình bày trên TK QT TNCN như thế đó.
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,627
620
113
The Capital
Em chào anh chị.
Em muốn hỏi thuế TNCN ký HĐLĐ thử việc 1 tháng cho NLĐ. Sau 1 tháng DN ký HĐLĐ 12 tháng cho NLĐ. Theo quy định của thuế TNCN thì HĐ ký dưới 3 tháng thì thu thuế 10% trên tiền lương. Sau khi ký HĐ 12 tháng thì NLĐ được tính thuế TNCN theo thuế suất luỹ tiến. Vậy khi quyết toán thuế TNCN cuối năm cho người lao động em có phải tách phần thuế thu 10% đó vào cột thuế suất toàn phần không ạ, hay là em gộp và biểu luỹ tiến từng phần để quyết toán ạ.
Em cảm ơn anh chị.
Nếu thuộc diện không được ủy quyền thì phải tách ra đưa vào 2 phụ lục nhé!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA