Phải trả khi hợp đồng là USD nhưng thực tế thanh toán là VND

  • Thread starter blackpaw
  • Ngày gửi
B

blackpaw

Guest
29/5/08
14
0
0
Hà Nội
Xin chào mọi người,

Tôi có một câu hỏi cần được giải đáp thắc mắc như sau:
- Hợp đồng mua bán ký kết trong năm 2009 là USD, chia thành từng đợt thanh toán.
- Thanh toán các đợt cho người bán là VND (đây là khoản ứng trước cho người bán do người bán chưa hoàn thành các công việc nên chưa có cơ sở xuất hoá đơn trong năm 2009).
Vậy, tôi muốn hỏi các khoản ứng trước này định khoản là Nợ 3312(ứng trước NB) / Có 1121(TGNH-VND) theo tỷ giá bán ra của ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Đến khi bên bán xuất hoá đơn thì căn cứ vào hoá đơn mà định khoản. Giả sử bên bán ghi hoá đơn là tổng số tiền VND đã nhân thì trong trường hợp này ta ghi Nợ 211(giả sử) / Nợ 133 (nếu có) / Có 3312 và không có phát sinh chênh lệch tỷ giá. Nhưng nếu tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn mà khác với tổng số tiền đã chuyển thì có phải xuất hiện chênh lệch tỷ giá ???
:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

irobot

Guest
9/11/07
8
0
0
44
Hà Lội
Theo tôi thì hạch toán thế này:
1. Hạch toán đối với từng lần thanh toán:
N 331/C 112: xxx VND theo từng lần thanh toán
2. Khi nhận hàng (tạm coi là hàng hoá nhập kho) và bên bán xuất hoá đơn:
N 156: giá trị hàng hoá theo Hợp đồng (tính theo tỷ giá tại ngày phát hoá đơn)
C 331
C 133
C 421: phần chênh lệch (nếu VND tại Hoá đơn thấp hơn tổng số đã thanh toán)
và ngược lại
 
B

blackpaw

Guest
29/5/08
14
0
0
Hà Nội
Theo tôi thì hạch toán thế này:
1. Hạch toán đối với từng lần thanh toán:
N 331/C 112: xxx VND theo từng lần thanh toán
2. Khi nhận hàng (tạm coi là hàng hoá nhập kho) và bên bán xuất hoá đơn:
N 156: giá trị hàng hoá theo Hợp đồng (tính theo tỷ giá tại ngày phát hoá đơn)
C 331
C 133
C 421: phần chênh lệch (nếu VND tại Hoá đơn thấp hơn tổng số đã thanh toán)
và ngược lại
Đồng chí hạch toán như trên tôi thấy chưa ổn. Cụ thể:
+ Ban đầu: Nợ 331/Có 112: số tiền chi trả từng lần
+ Sau khi hoá đơn gửi về:
Nợ 156
Nợ 133 (chứ không phải là có 133)
Có 331 (nếu số tiền trên hoá đơn ở dòng tổng cộng bằng tổng số thanh toán của các lần chi trả trước)
Còn nếu số tiền đã có thuế trên hoá đơn mà khác với tổng tiền thanh toán từng lần (giả sử thuế suất không thay đổi) thì hạch toán:
Nợ 156
Nợ 133
Nợ 635: nếu số trên hoá đơn > số đã thanh toán trước
Có 331
Có 515L: nếu số trên hoá đơn < số đã thanh toán trước
 
H

honghpt

Sơ cấp
11/1/10
25
0
0
39
Ha noi
Theo mình hạch toán như bạn Blach là đúng đấy. chêch lệch tỷ giá được cho vào TK 635 (lỗ) và 515 (lãi).
 
M

msMy

Guest
26/8/09
6
0
0
HP
đúng roi chênh lệch tỉ giá phát sinh cho vào 515/635 trong kì hoạt động. còn TK 413 để hạch toán cuối kì trên BCĐKT.phải ko nhi?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA