Nhập kho hàng nhập khẩu

  • Thread starter nguyennhok9a21
  • Ngày gửi
N

nguyennhok9a21

Guest
30/9/09
1
0
0
36
Tp HCM
Cho mình hỏi: "ví dụ: công ty mình có nhập 50 thùng bánh (1 thùng 12 gói). Nhưng khi nhập kho phát hiện ra có 1 thùng thiếu 2 gói. Vậy mình ghi vào sổ là ghi theo tờ khai hải quan hay là ghi số thực nhập.
Nếu là ghi theo tờ khai hải quan, thì phần thiếu xử lý như thế nào.
Mình nhập số lượng theo tờ khai hải quan vào phần mềm thì số lượng thiếu nhập như thế nào.
Cho mình cảm ơn trước nha!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Cho mình hỏi: "ví dụ: công ty mình có nhập 50 thùng bánh (1 thùng 12 gói). Nhưng khi nhập kho phát hiện ra có 1 thùng thiếu 2 gói. Vậy mình ghi vào sổ là ghi theo tờ khai hải quan hay là ghi số thực nhập.
Nếu là ghi theo tờ khai hải quan, thì phần thiếu xử lý như thế nào.
Mình nhập số lượng theo tờ khai hải quan vào phần mềm thì số lượng thiếu nhập như thế nào.
Cho mình cảm ơn trước nha!
Cái này mình nhớ là đã trả lời trên WKT này 1 lần rùi, nhg thôi mình trả lời lại vậy: Có 2 cách xử lý như sau:
1. Nếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 156: Trị giá thực nhập theo TKHQ
Nợ TK 13312: Thuế GTGT hàng NK phải nộp theo TKHQ
Nợ TK 1381: Phần giá trị hàng thiếu
Có TK 112, 331...: Tổng giá tị thanh toán theo TKHQ
Căn cứ vào BB xử lý, ghi:
Nợ TK 632: Phần hao hụt tự nhiên trong định mức & phần DN chịu tổn thất
Nợ TK 334: Nếu khấu trừ vào lương người phạm lỗi
Nợ TK 1388: Khoản bồi thường phải thu.
Có TK 1381: Phần giá trị hàng thiếu
2. Nếu xử lý ngay:
Nợ TK 156: Trị giá thực nhập theo TKHQ
Nợ TK 13312: Thuế GTGT hàng NK phải nộp theo TKHQ
Nợ TK 632: Phần hao hụt tự nhiên trong định mức & phần DN chịu tổn thất
Nợ TK 334: Nếu khấu trừ vào lương người phạm lỗi
Nợ TK 1388: Khoản bồi thường phải thu.
Có TK 112, 331...: Tổng giá trị thanh toán theo TKHQ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA