GV trong biên chế có đóng BH thất nghiệp?

  • Thread starter trieuviethung
  • Ngày gửi
T

trieuviethung

Guest
6/1/10
1
0
0
66
Cần Thơ
Nhờ các bạn chỉ dùm:
Theo NĐ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn ... về bảo hiểm thất nghiệp:
Trong đó :
Điều 2, khoản 1, mục d qui định :
d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
Nhờ các bạn tu vấn dùm , như vậy , giáo viên được phân công giảng dạy ờ các trường trước Nghị định 166 ra đời có đóng BHTN không? Khi ra trường cac GV này được nhà nước phân công về trường công tác luôn. Ta thường gọi những giáo viên này là trong biên chế (không có hợp đồng).
Cám ơn các bạn nhiều.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Similar threads

Xem nhiều