Nghị định 01/2010/ND-CP: chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt VPHC

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi

3875 lượt xem

VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Nghị định 01/2010/ND-CP, ngày 04/01/2010​

N
ghị định quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động tại Việt Nam.​

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-2-2010.

Link tải tại đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều