Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

Thông tư quy định điều kiện miễn thuế nhập khẩu theo khoản 21 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm phần mềm, công nghệ thông tin, nội dung số.

Theo đó, nguyên liệu, vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm phần mềm, công nghệ thông tin, nội dung số chỉ được miễn thuế nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau:

(i) phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT (sửa đổi tại Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT) hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông;

(ii) không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT .

Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA