Số dư bị lệch so với sổ phụ

  • Thread starter seek80vn
  • Ngày gửi

1125 lượt xem

S

seek80vn

Sơ cấp
14/5/07
48
0
6
Binh Thuan
Mình đính kèm file theo dõi tiền tiền vay. Bạn nào chỉ giúp mình tại sao số dư qui đổi VNĐ lại bị lệch so với sổ phụ ngân hàng. Mình làm mấy ngày nay vẫn chưa tìm ra.

Giúp mình với.
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

  • TÂM123456B

Xem nhiều