Thông tư có phải bị sai Luật không?

  • Thread starter NPT
  • Ngày gửi
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Số: 02/2010/TT-BTC
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 8/9/208 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
( Trích)
Điều 8. Bổ sung vào phần Đ như sau:
2. Bổ sung vào cuối khoản 3:

“- Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

- Từ ngày 01/01/2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng có công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.
Như vậy là truy thu thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm mà Luật chưa ban hành.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thanhhung

LQT
Số: 02/2010/TT-BTC
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 8/9/208 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
( Trích)

Như vậy là truy thu thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm mà Luật chưa ban hành.

“- Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

- Từ ngày 01/01/2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng có công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.

Trước ngày 01/01/09 có thể chỉ ký hợp đồng hoặc viết giấy tay với nhau nhưng chưa nộp hồ sơ để làm sổ đỏ, nay (từ ngày 01/01/09) nộp hồ sơ làm sổ đỏ thì bị truy thu lại tiền thuế (1 lần) trước đó (dù có thể qua nhiều lần chuyển nhượng)
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Trước ngày 01/01/09 có thể chỉ ký hợp đồng hoặc viết giấy tay với nhau nhưng chưa nộp hồ sơ để làm sổ đỏ, nay (từ ngày 01/01/09) nộp hồ sơ làm sổ đỏ thì bị truy thu lại tiền thuế (1 lần) trước đó (dù có thể qua nhiều lần chuyển nhượng)

Quả thật, từ ngữ Việt Nam vốn phong phú, đa đạng quá. (Lúc thì trước lại ghép thêm từ nay). Kha kha kha

Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

Nhân đây, cho em hỏi hai Thầy.

Trường hợp của em như thế này, đã làm giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) nhưng nhiều lý do khách quan chưa chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Theo thông tư này cùng giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) thì em có chịu thuế TNCN không Thầy?

Mong giúp em lối thoát. Xin hậu tạ

Tiền họ đã trao cho em và chỉ còn giữ lại 5000USD, nhỡ đóng thuế TNCN biết đào đâu tiền ra mà đóng, chưa kể các lệ phí khác. Hụ hụ hụ
 
T

tungc4

Trung cấp
19/5/07
60
0
0
39
nha trang
Quả thật, từ ngữ Việt Nam vốn phong phú, đa đạng quá. (Lúc thì trước lại ghép thêm từ nay). Kha kha khaNhân đây, cho em hỏi hai Thầy.

Trường hợp của em như thế này, đã làm giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) nhưng nhiều lý do khách quan chưa chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Theo thông tư này cùng giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) thì em có chịu thuế TNCN không Thầy?

Mong giúp em lối thoát. Xin hậu tạ

Tiền họ đã trao cho em và chỉ còn giữ lại 5000USD, nhỡ đóng thuế TNCN biết đào đâu tiền ra mà đóng, chưa kể các lệ phí khác. Hụ hụ hụ

ChÀo Bác,

Trươngf hơpj của BÁc giơ chuyên nhương sẽ bị điêu chỉnh theo luat thuê Thu nhâp cá nhân rôì. Bay gio Bac không muôn đóng thuê TNCN thì Bác làm theo cách này xem:
- Bac chuyên nhượng cho đôí tương đươc miên thuê theo quy định của luât thuê TNCN (me, con, ...) vơi gia chuyên nhương bang vơi gia chuyên nhương cho ngươi mua.
- Sau đó, ngươi nhà BÁC lại chuyên nhương cho ngươi mua, xem như chuyêrn nhương 1:1.

Bac xem cach nay co đuọc ko nhé.

P/s: Máy em đang bị lôĩ font, nhiêù chư đánh dâu không đươc.
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Trước ngày 01/01/09 có thể chỉ ký hợp đồng hoặc viết giấy tay với nhau nhưng chưa nộp hồ sơ để làm sổ đỏ, nay (từ ngày 01/01/09) nộp hồ sơ làm sổ đỏ thì bị truy thu lại tiền thuế (1 lần) trước đó (dù có thể qua nhiều lần chuyển nhượng)
Việc nhiều lần hay 1 lần không nói, nhưng cái cần nói là lúc Luật thuế chưa ban hành mà phải chịu thuế.
Chưa nộp nên bị truy thu, nhưng truy thu cái thuế mà trước đây luật thuế TNCN chưa điều chỉnh mà chỉ có thuế cq SDĐ. Nếu thuế cq sdđ còn hiệu lực thì truy thu thuế cq sdđ thì hợp lý hơn.
Trường hợp của em như thế này, đã làm giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) nhưng nhiều lý do khách quan chưa chuyển quyền sở hữu cho người mua.
Theo thông tư này cùng giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) thì em có chịu thuế TNCN không Thầy?
Mong giúp em lối thoát. Xin hậu tạ
Nếu căn nhà của bác chưa có giấy chứng nhận QSDĐ của chủ cũ bây giờ đi xin đăng ký QSĐ.
Căn cứ quy định tại thông tư này thì bác phải bị truy thu thuế TNCN là tất yếu.
 
T

thanhhung

LQT
Quả thật, từ ngữ Việt Nam vốn phong phú, đa đạng quá. (Lúc thì trước lại ghép thêm từ nay). Kha kha khaNhân đây, cho em hỏi hai Thầy.

Trường hợp của em như thế này, đã làm giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) nhưng nhiều lý do khách quan chưa chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Theo thông tư này cùng giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) thì em có chịu thuế TNCN không Thầy?

Mong giúp em lối thoát. Xin hậu tạ

Tiền họ đã trao cho em và chỉ còn giữ lại 5000USD, nhỡ đóng thuế TNCN biết đào đâu tiền ra mà đóng, chưa kể các lệ phí khác. Hụ hụ hụ

Lý thuyết: Người bán phải nộp thuế TNCN.

Thực tế: Người mua nộp thuế TNCN.

Bác cứ yên tâm mà ngủ.
 
T

thanhhung

LQT
Việc nhiều lần hay 1 lần không nói, nhưng cái cần nói là lúc Luật thuế chưa ban hành mà phải chịu thuế.
Chưa nộp nên bị truy thu, nhưng truy thu cái thuế mà trước đây luật thuế TNCN chưa điều chỉnh mà chỉ có thuế cq SDĐ. Nếu thuế cq sdđ còn hiệu lực thì truy thu thuế cq sdđ thì hợp lý hơn.

Nếu căn nhà của bác chưa có giấy chứng nhận QSDĐ của chủ cũ bây giờ đi xin đăng ký QSĐ.
Căn cứ quy định tại thông tư này thì bác phải bị truy thu thuế TNCN là tất yếu.

Tại Điều 4, TT161/2009/TT-BTC ngày 12/08/09 của BTC có nói:

Điều 4. Xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2009 nhưng chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước:

1. Trường hợp cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009 được xử lý như sau:

1.1. Trường hợp cá nhân đã có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009, nếu số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn số thuế phải nộp tính theo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân chuyển nhượng được nộp thuế theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp, số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất cao hơn tính theo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì được nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước trước khi Thông tư này có hiệu lực, mà số thuế đã nộp cao hơn so với số thuế phải nộp, thì được cơ quan thuế xử lý thoái trả tiền thuế theo quy định.

Các trường hợp nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01/2009 áp dụng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Vậy cứ hồ sơ nộp sau ngày 01/01/09 thì áp dụng Luật Thuế TNCN.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Việc nhiều lần hay 1 lần không nói, nhưng cái cần nói là lúc Luật thuế chưa ban hành mà phải chịu thuế.
Chưa nộp nên bị truy thu, nhưng truy thu cái thuế mà trước đây luật thuế TNCN chưa điều chỉnh mà chỉ có thuế cq SDĐ. Nếu thuế cq sdđ còn hiệu lực thì truy thu thuế cq sdđ thì hợp lý hơn.

Nếu căn nhà của bác chưa có giấy chứng nhận QSDĐ của chủ cũ bây giờ đi xin đăng ký QSĐ.
Căn cứ quy định tại thông tư này thì bác phải bị truy thu thuế TNCN là tất yếu.

Trước khi có Luật thuế TNCN thì các khoản thu nhập được điều chỉnh bởi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Từ ngày 01/07/2001 đến 30/06/2004: Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10

Từ ngày 01/07/2004 đến ngày 30/12/2008: Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11.

Trường hợp của bác KTGG mới là đau:

KTGG:
Trường hợp của em như thế này, đã làm giấy tay bán căn nhà trước đây (1994) nhưng nhiều lý do khách quan chưa chuyển quyền sở hữu cho người mua

NPT:
Căn cứ quy định tại thông tư này thì bác phải bị truy thu thuế TNCN là tất yếu

Tiền họ đã trao cho em và chỉ còn giữ lại 5000USD, nhỡ đóng thuế TNCN biết đào đâu tiền ra mà đóng, chưa kể các lệ phí khác. Hụ hụ hụ

Không biết từ cái thời năm 1994: dựa vào cái gì đây hả bác Kế Toán Già Gân
Tôi cũng phụ bác đây: hu..hu...:wall::wall:
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Theo tôi thì chẳng có gì là bất hợp lý giữa TT02/2010 với Luật thuế cả.
Nếu đọc kỹ thì (sau ngày 01/01/2009) khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì phải nộp thuế TNCN cho lần chuyển nhượng cuối cùng. Không truy thu lại phần thuế cho từng lần chuyển nhượng trước đó (thuế chuyển quyền sử dụng đất).
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Tại Điều 4, TT161/2009/TT-BTC ngày 12/08/09 của BTC có nói:Vậy cứ hồ sơ nộp sau ngày 01/01/09 thì áp dụng Luật Thuế TNCN.

Hi hi. chú lại nhầm lẫn rồi,
Điều 4. Xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2009 nhưng chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước:

1. Trường hợp cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009 được xử lý như sau:
1.1. Trường hợp cá nhân đã có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009, nếu số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn số thuế phải nộp tính theo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân chuyển nhượng được nộp thuế theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp, số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất cao hơn tính theo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì được nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước trước khi Thông tư này có hiệu lực, mà số thuế đã nộp cao hơn so với số thuế phải nộp, thì được cơ quan thuế xử lý thoái trả tiền thuế theo quy định.
Đây là nhà nước cho người nộp thuế lựa chọn sự thuận lợi trong lúc giao thời khi mà hồ sơ nộp vào thời điểm mà luật chuyển quyền còn hiệu lực đến khi cơ quan có thẩm cấp thì thuế chuyển quyền hết hiệu lực.

Luật thuế TNCN không phải thay thế Luật thuế chuyển quyền.
Khác với:
2. Bổ sung vào cuối khoản 3:

“- Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế
Nay nộp hồ sơ hợp lệ là kể từ ngày 01/01/2009 trở đi.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Trước khi có Luật thuế TNCN thì các khoản thu nhập được điều chỉnh bởi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Từ ngày 01/07/2001 đến 30/06/2004: Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10

Từ ngày 01/07/2004 đến ngày 30/12/2008: Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11.
Tôi không hiểu ý bạn trích dẫn cái này để làm gì?
 
T

thanhhung

LQT
Hi hi. chú lại nhầm lẫn rồi,


Đây là nhà nước cho người nộp thuế lựa chon sự thuận lợi trong lúc giao thời khi mà hồ sơ nộp vào thời điểm mà luật chuyển quyền còn hiệu lực đến khi cơ quan có thẩm cấp tjì thuế chuyển quyền hết hiệu lực.

Luật thuế TNCN không phải thay thế Luật thuế chuyển quyền.
Khác với:

Nay nộp hồ sơ hợp lệ là kể từ ngày 01/01/2009 trở đi.

Nếu nộp trước ngày 01/01/09 thì có quyền lựa chọn, nếu nộp sau ngày 01/01/09 thì mất quyền mà phải theo Luật Thuế TNCN.

Các trường hợp nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01/2009 áp dụng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA