Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là khi nào

  • Thread starter vuonganh1710
  • Ngày gửi
V

vuonganh1710

Sơ cấp
12/1/10
10
0
0
34
ha noi
Các anh chị cho em hỏi Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là khi nào ạ, em mới đi làm nên ko biết.:026:
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Thời hạn cuối cùng là ngày 31/03 hàng năm bao gồm (QT Thuế TNDN, Báo cáo QTTC, QT thuế TNCN)
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
819
1
18
Cần thơ
31/03/2010
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Các anh chị cho em hỏi Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là khi nào ạ, em mới đi làm nên ko biết.:026:

NHỮNG HỒ SƠ KHAI THUẾ DOANH NGHIỆP CẦN NỘP TRONG QÚI I/2010


( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

Qui định chung về khai thuế:

Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo qui định của pháp luật có liên quan.

Trong hồ sơ khai thuế phải ghi đầy đủ các thông tin định danh của doanh nghiệp, phù hợp với thông tin khai trong hồ sơ đăng ký thuế và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế.

Số tiền ghi trên Tờ khai thuế làm tròn số đến đơn vị là đồng Việt . Số liệu ghi trên Tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Đối với các chỉ tiêu số liệu phát sinh trong kỳ khai thuế là số âm thì để trong ngoặc đơn, không phát sinh số liệu thì bỏ trống không ghi. Các chỉ tiêu bắt buộc có phụ lục thì phải lập phụ lục kèm theo Tờ khai. Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký trực tiếp và đóng dấu vào cuối Tờ khai.

I/- THÁNG 01/2010:

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2009:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2010.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2010 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2010).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2010.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà, đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2008.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2010 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2009.
Thân ái
 
C

cuongco

Trung cấp
18/9/08
52
0
0
BG
Cho mình hỏi là công ty mình thành lập tháng 11/09 thì bây giờ có phải nộp quyết toán thuế TNDN không? Hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2010 là khi nào vậy, thanks!!!:wall:
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Cho mình hỏi là công ty mình thành lập tháng 11/09 thì bây giờ có phải nộp quyết toán thuế TNDN không? Hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2010 là khi nào vậy, thanks!!!:wall:
Vẫn phải làm quyết toán năm bạn ah,thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I/2010 là ngày 30/04/2010
 
C

cuongco

Trung cấp
18/9/08
52
0
0
BG
Mình tưởng là quyết toán năm nộp chung với BCTC, mà BCTC thì năm sau mình mới phải nộp:005:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,079
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Các anh chị cho em hỏi Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là khi nào ạ, em mới đi làm nên ko biết.:026:
Bạn xem công ty bạn đăng ký năm tài chính từ ngày nào đến ngày nào. Hạn cuối cùng để nộp Quyết toán thuế TNDN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông thường các Dn thường đăng ký năm tài chính từ 01/01 đến 31/12 thì hạn cuối là 31/03 năm sau.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,079
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Cho mình hỏi là công ty mình thành lập tháng 11/09 thì bây giờ có phải nộp quyết toán thuế TNDN không?
Theo Thông tư 60/2007/TT-BTC thì:
Phần B - KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ

I. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

3.5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Như vậy, nếu năm đầu tiên thành lập có thời gian tối đa là 3 tháng bạn có thể ghép chung 3 tháng vào với năm sau (tối đa không quá 15 tháng).

Vậy, bạn không cần quyết toán thuế TNDN cho năm 2009 vì chưa kết thúc năm tài chính.
 
H

hello kitty

Guest
15/4/10
3
0
0
Giang ho
pà con ơi, cho mình hỏi công ty mình mới thành lập tháng 6/2009, nhưng chưa đưa vào hoạt động kinh doanh nên từ khi bắt đầu đăng kí đến giờ chưa phát sinh nghiệp vụ kt nào nên cty không làm báo cáo gì cả, đến cơ quan thuế bị phạt, bảo về làm báo cáo GTGT và Thuế TNDN tạm tính quý từ quý 3 năm 2009->quý 1 năm 2010, thế mình phải làm GTGT và Thuế TNDN tạm tính thành 2 bản à??? hay gộp lun 6 tháng/? ai bít post lên đây hộmình. thank.
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
pà con ơi, cho mình hỏi công ty mình mới thành lập tháng 6/2009, nhưng chưa đưa vào hoạt động kinh doanh nên từ khi bắt đầu đăng kí đến giờ chưa phát sinh nghiệp vụ kt nào nên cty không làm báo cáo gì cả, đến cơ quan thuế bị phạt, bảo về làm báo cáo GTGT và Thuế TNDN tạm tính quý từ quý 3 năm 2009->quý 1 năm 2010, thế mình phải làm GTGT và Thuế TNDN tạm tính thành 2 bản à??? hay gộp lun 6 tháng/? ai bít post lên đây hộ mình. thank.

Dù không phát sinh chi phí, doanh thu thì công ty bạn vẫn phải làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng và TK thuế TNDN tạm tính hàng quý.
Với TK thuế GTGT hàng tháng mà trong tháng không phát sinh chi phí, doanh thu thì bạn đánh dấu X vào chỉ tiêu [10]"không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ"=> các tháng công ty bạn chưa nộp thì làm 2 bản(1 bản nộp, 1 bản sau khi xin xác nhận đã nộp của cán bộ thuế thì lưu tại công ty)
TK tạm tính thì ghi giá trị = 0 nếu không có phát sinh. Nhưng công ty thành lập từ tháng 06/2009 đến nay mà không phát sinh chi phí nào thì hơi lạ. Công ty mặc dù chưa có doanh thu nhưng các chi phí quản lý thành lập doanh nghiệp vẫn có phát sinh chứ nhỉ?
 
T

Trần Quốc Tân

Guest
21/3/07
18
0
1
TP. Hồ Chí Minh
pà con ơi, cho mình hỏi công ty mình mới thành lập tháng 6/2009, nhưng chưa đưa vào hoạt động kinh doanh nên từ khi bắt đầu đăng kí đến giờ chưa phát sinh nghiệp vụ kt nào nên cty không làm báo cáo gì cả, đến cơ quan thuế bị phạt, bảo về làm báo cáo GTGT và Thuế TNDN tạm tính quý từ quý 3 năm 2009->quý 1 năm 2010, thế mình phải làm GTGT và Thuế TNDN tạm tính thành 2 bản à??? hay gộp lun 6 tháng/? ai bít post lên đây hộmình. thank.

xin chia buồn cùng bạn, về nguyên tắc kê khai thuế thì VAT khai hàng tháng, thuế TNDN thì kê khai tạm tính quý và quết toán năm. Trường hợp công ty bạn không phát sinh thì vẫn phải báo cáo thuế VAT hàng tháng, check vào ô không phát sinh trên tờ khai thuế. Hàng quý, bạn phải lập tờ khai thuế TNDN, mặt dù không có doanh thu nhưng bạn cũng có chi phí mà(chi phí lương).:015:
 
N

nnluong811

Trung cấp
28/9/08
70
0
6
Hà Nội
Mọi người cho em hỏi. Nộp báo cáo thuế TNDN tạm tính Quý IV thì hạn cuối cùng là ngày 31/01. Vậy thì tiền Thuế TNDN của Quý IV hạn là bao giờ vậy ạh? Là 31/01 hay 31/03?

Cảm ơn mọi người.
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
2
18
34
cạnh nhà hàng xóm
Mọi người cho em hỏi. Nộp báo cáo thuế TNDN tạm tính Quý IV thì hạn cuối cùng là ngày 31/01. Vậy thì tiền Thuế TNDN của Quý IV hạn là bao giờ vậy ạh? Là 31/01 hay 31/03?

Cảm ơn mọi người.
Thời hạn nộp tiền thuế TNDN có quy định tại thông tư 39/2010/TT-BTC
thông tư 39/2010/TT-BTC nói:
Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp thực hiện kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý, quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2010 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế như sau:
1. Số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010.
2. Số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.
3. Số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011.
4. Số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 năm 2011.
Thời hạn cuối cùng nộp tiền thuế tndn quý 4/2010 là ngày 30/04/2011.
Thân !!!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,215
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Thời hạn nộp tiền thuế TNDN có quy định tại thông tư 39/2010/TT-BTC

Thời hạn cuối cùng nộp tiền thuế tndn quý 4/2010 là ngày 30/04/2011.
Thân !!!

Khi áp dụng gia hạn nọp thuế cần chú ý Điều kiện áp dụng đối với các Doanh nghiệp trong thông tư 39/2010/TT-BTC:

Điều 1. Quy định chung

Gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với:
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này là các doanh nghiệp (bao gồm cả các tổ chức: hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưng hạch toán độc lập; đơn vị thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân của tập đoàn kinh tế, tổng công ty; đơn vị sự nghiệp có thu; quỹ đầu tư phát triển địa phương) đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31 tháng 12 năm 2009 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 thì số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.
Số lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2010 không quá 300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng) và không quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ).
2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép.
Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập của các hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế (sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép) thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý được gia hạn hoặc trong năm 2010.
Hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này phải được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và thực tế doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
3. Việc gia hạn nộp thuế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.
 
N

nnluong811

Trung cấp
28/9/08
70
0
6
Hà Nội
Cho em hỏi: Tại Thông tư 39, ở Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế
"1. Doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn."

Vậy thì ghi nội dung của dòng đó thế nào nhỉ?
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,215
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Cho em hỏi: Tại Thông tư 39, ở Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế
"1. Doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn."

Vậy thì ghi nội dung của dòng đó thế nào nhỉ?

Nội dung là dòng chữ màu đỏ đó Bạn!
 
H

huynguyen8x

Sơ cấp
Chào bạn, công ty tớ thành lập trước công ty bạn 1 thời gian thôi, nhưng có những công đoạn sau nè!
+ Thứ nhất, bạn phải khai thuế GTGT hàng tháng và hạn chót là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, nếu ko có thì bạn cứ bỏ trống nhưng vẫn phải đóng dấu công ty và nộp tờ khai như bình thường!
+ Thứ hai: Bạn phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN và thuế TNCN hàng quý, hạn chót là ngày thứ 20 của quý tiếp theo....
+ Thứ ba: Quyết toán thuế thì nộp kèm báo cáo tài chính, hạn chót là ngày thứ 31/03 của năm tài chính tiếp theo...Okie chưa bạn!
 

Xem nhiều