Mỗi tuần một chuyên đề

Gia hạn nộp thuế khi làm tờ khai quyết tóan thuế TNDN ?

  • Thread starter thienvu86
  • Ngày gửi
T

thienvu86

Guest
7/8/09
4
0
0
dong thap
Theo thông tư 03/2009/TT-BTC thì thuế TNDN tạm tính các quý được gia hạn nộp là 9 tháng.Nhưng nếu sau khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã tạm tính của 4 quý thì có được gia hạn phần chênh lệch không?Anh chị nào biết chỉ dzùm với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Theo thông tư 03/2009/TT-BTC thì thuế TNDN tạm tính các quý được gia hạn nộp là 9 tháng.Nhưng nếu sau khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã tạm tính của 4 quý thì có được gia hạn phần chênh lệch không?Anh chị nào biết chỉ dzùm với.

Vẫn được gia hạn.

Công văn số 353/TCT-CS, ngày 29 tháng 1 năm 2010.
V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009.


3.4. Xử lý số thuế TNDN chênh lệnh khi quyết toán thuế:
- Trường hợp khi doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được hưởng ưu đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 quý thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm, gia hạn đối với số thuế chênh lệch tăng thêm giữa số quyết toán với tổng số đã tạm tính của 4 quý năm 2009. Về thời hạn được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA