Các chi phí nhập khẩu sau có hạch toán vào giá mua của hàng hóa không

  • Thread starter cicada
  • Ngày gửi

1702 lượt xem

C

cicada

Sơ cấp
12/7/08
42
0
6
Ha Noi
Cty mình nhập khẩu hàng hóa, những chi phí như: phí mở L/C, phí Do,hardling, phíTHC, CFS phí lưu kho có được hạch toán vào tài khoản 156 không hay là TK 154?
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Cty mình nhập khẩu hàng hóa, những chi phí như: phí mở L/C, phí Do,hardling, phíTHC, CFS phí lưu kho có được hạch toán vào tài khoản 156 không hay là TK 154?
Nhập khẩu hàng hoá về bán là hoạt động thương mại => CP mua hàng (....) tính vào giá vốn nhập kho (156)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều