Các chi phí nhập khẩu sau có hạch toán vào giá mua của hàng hóa không

  • Thread starter cicada
  • Ngày gửi
C

cicada

Sơ cấp
12/7/08
42
0
6
Ha Noi
Cty mình nhập khẩu hàng hóa, những chi phí như: phí mở L/C, phí Do,hardling, phíTHC, CFS phí lưu kho có được hạch toán vào tài khoản 156 không hay là TK 154?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Cty mình nhập khẩu hàng hóa, những chi phí như: phí mở L/C, phí Do,hardling, phíTHC, CFS phí lưu kho có được hạch toán vào tài khoản 156 không hay là TK 154?

Nhập khẩu hàng hoá về bán là hoạt động thương mại => CP mua hàng (....) tính vào giá vốn nhập kho (156)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA