Công ty nộp thay bhxh thuế tncn

  • Thread starter yeudaikho
  • Ngày gửi
Y

yeudaikho

Guest
24/1/08
29
0
0
Hồ Chí Minh
Chào ACE
Công ty nộp thay BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN (chi lương Net) thì phần nộp thay này có được tính vào chi phí hợp lý (chi phí trước thuế) khi tính thuế hay TNDN hay k?
Mình có lên cục thuế hỏi thì cán bộ tư vấn nói là không được. Nhưng theo mình biết thì chỉ có phần nộp thay BHXH, YT, TN cho NV 6.5% mới k được. Còn phần thuế TNCN vẫn được tính vào chi phí trước thuế đúng k?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Chào ACE
Công ty nộp thay BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN (chi lương Net) thì phần nộp thay này có được tính vào chi phí hợp lý (chi phí trước thuế) khi tính thuế hay TNDN hay k?
Mình có lên cục thuế hỏi thì cán bộ tư vấn nói là không được. Nhưng theo mình biết thì chỉ có phần nộp thay BHXH, YT, TN cho NV 6.5% mới k được. Còn phần thuế TNCN vẫn được tính vào chi phí trước thuế đúng k?

Bạn ở TP.HCM thì cần cái này:
Công ty nộp thay BHXH, BHYT,..
Xem tại bài số 9 và in ra cho CB tư vấn của Cục tham khảo
...và
CV 353:
Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nộp thay là khoản chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 

Xem nhiều