khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đra vẫn đúng

  • Thread starter ktmam
  • Ngày gửi
K

ktmam

Sơ cấp
22/9/08
9
0
0
hà nội
Anh chị giúp em với. Công ty e sang đầu T3.2010 mới phát hiện ra kê khai thiếu 7 HĐ đầu ra của T8/2009. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Giá trị của 7 HĐ này lại xuất thành 1 HĐ khách lẻ, trong tháng đó vẫn kê khai 1 HĐ khách lẻ này. Do đó, tổng doanh thu tính thuế GTGT và tổng tiền thuế GTGT vẫn đúng. Cái sai ở đây là sai về đối tượng xuất HĐ đầu ra. Giờ e phải làm thế nào để kê khai 7 HĐ đầu ra bị thiếu này và kê khai giảm 1 HĐ khách lẻ kia? Mong cả nhà giúp e vụ này:yo yo (31):
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ktmam

Sơ cấp
22/9/08
9
0
0
hà nội
Anh chị giúp em với. Công ty e sang đầu T3.2010 mới phát hiện ra kê khai thiếu 7 HĐ đầu ra của T8/2009. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Giá trị của 7 HĐ này lại xuất thành 1 HĐ khách lẻ, trong tháng đó vẫn kê khai 1 HĐ khách lẻ này. Do đó, tổng doanh thu tính thuế GTGT và tổng tiền thuế GTGT vẫn đúng. Cái sai ở đây là sai về đối tượng xuất HĐ đầu ra. Giờ e phải làm thế nào để kê khai 7 HĐ đầu ra bị thiếu này và kê khai giảm 1 HĐ khách lẻ kia? Mong cả nhà giúp e vụ này:yo yo (31):

Phất cờ cầu cứu mỏi tay quá, cả nhà có ai k giúp e với:now::yo yo (30):
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA