Hình thức nộp thuế?

  • Thread starter Chi Tu
  • Ngày gửi

912 lượt xem

C

Chi Tu

Sơ cấp
3/3/10
2
0
0
33
Cần Thơ
Cho em hỏi ở những DN đóng thuế khoán thì k cần phải lập BC thuế fải k?Vậy họ k cần HD đầu ra, đầu vào fải k? Xin cho em hỏi các DN nộp thuế VAT khấu trừ là do DN tự đăng kí hay là có quy định j k?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều