Bút toán điều chỉnh số dư tiền gửi

  • Thread starter seek80vn
  • Ngày gửi
S

seek80vn

Guest
14/5/07
48
0
6
Binh Thuan
Số dư cuối năm 2008 của tài khoản nội tệ và ngoại tệ x và y
Đầu năm 2009, kế toán phản ánh số dư đầu kỳ năm 2009 là x-1; y-1 (giảm).
Bây giờ mình làm bút toán điều chỉnh thu bổ sung lãi năm 2008. Tuy nhiên cho mình hỏi:
- Trên bảng chứng từ ghi sổ tiền gửi nội tệ và ngoại tệ: mình có phản ánh bút toán thu bổ sung lãi năm 2008 hay không?
Thực tế thì trong hệ thống sổ sách kế toán, sổ theo dõi thu chi nội tệ và ngoại tệ vẫn lấy đúng số dư cuối năm 2008 để làm số dư đầu kỳ năm 2009 để hạch toán. Tuy nhiên, trên file dữ liệu tổng hợp thì lại lấy số dư x-1 và y-1 làm số dư đầu kỳ. Do vậy mình đang do dự không biết xử lý tình huống này thế nào?
Một là điều chỉnh số dư đầu kỳ trên sổ theo dõi thu chi nội tệ và ngoại tệ là x-1 và y-1; sau đó thể biết bút toán thu lãi bổ sung.
Hai là vẫn lấy số dư x và y làm số dư đầu kỳ thể hiện trên sổ theo dõi thu chi nội tệ và ngoại tệ; mình chỉ điều chỉnh bút toán thu lãi bô sung trên file dữ liệu tổng hợp miễn sao số dư cuối kỳ khớp với nhau là được. Nếu làm theo cách này thì Chứng từ ghi sổ thu chi nội tệ và ngoại tệ không thể hiện việc thu lãi bổ sung.
Nhờ các anh chị giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA