Thông tư 24/2010/TT-BTC "Hướng dẫn chế độ kế toán HTX""

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi

10281 lượt xem

VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Thông tư số 24/2010/TT-BTC, ngày 23/02/2010

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ NGHỀ MUỐI​
tải ở đây
 

Thành viên trực tuyến

  • NMai2005
  • Black Dragon
  • Dencaoap.giang
  • fighting
  • s2dungnguyen

TEXT LINK

Xem nhiều