Giá vốn

  • Thread starter Hoa Mai
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa Mai

Hoa Mai

Trung cấp
25/2/05
141
0
16
41
Binh Duong
Các anh chị kế toán giúp em vơi được ko?!Cty em gia công in lụa nhưng để in được một sản phẩm thì phải sử dụng rất nhiều loại mực in, hoá chất pha trộn lại vơi nhau để tạo mot màu theo y khách hàng vì thế em khong the tinh được giá vốn. Các anh chị co cach nào góp ý cho em với?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Thường khi bạn không thể nào tính giá vốn cho một mặt hàng (và công ty bạn chỉ kinh doanh một số lọai hàng) bạn có thể áp dụng tính giá vốn theo kiểu tính kiểm kê định kỳ.
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Cty bạn gia công?
Nếu mà cty bạn gia công thì bạn tính giá vốn riêng cho từng lô (hợp đồng) gia công.
Nguyên vật liệu cty đưa gia công giao cho bạn thì bạn không cần phải theo dõi trên sổ sách kế toán (chỉ theo dõi nội bộ)
Kế toán bạn chỉ theo dõi nguyên vật liệu mua vào để gia công những lô hàng đó. Nếu Hệ thống kiểm sóat công ty bạn không tốt về nguyên vật liệu thì bạn phân bổ những nguyên vật liệu này theo từng Gia trị của hợp đồng (bạn tính giá thành tổng số theo từng lô hàng (hợp đồng) truơớc rồi chia ra cho đơn vị tính.
Thường thì một công ty gia công có những bộ phận kế hoạch sản xuất, kỹ thuật... họ ước tính được nguyên vật liệu tiêu hao cho từng lô hàng bạn dựa vào đó để phân bổ cũng là một cách tính giá vốn
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Hoa Mai nói:
Các anh chị kế toán giúp em vơi được ko?!Cty em gia công in lụa nhưng để in được một sản phẩm thì phải sử dụng rất nhiều loại mực in, hoá chất pha trộn lại vơi nhau để tạo mot màu theo y khách hàng vì thế em khong the tinh được giá vốn. Các anh chị co cach nào góp ý cho em với?
Để tính được giá vốn chính xác, tức là xác định được lãi lỗ trong kỳ thì bạn phải làm được các công việc sau:
1. Tập hợp được các chi phí phát sinh trong kỳ. Cái này thì đơn giản vì phát sinh chi phí gì thì mình tập hợp hết vào các TK 621, Tk 622, TK 627.
2. Xác định được giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Cái này bạn phải lựa chọn phương pháp đánh giá cho phù hợp. Vd bạn có thể lựa chọn phương pháp đánh giá tất cả các nguyên vật liệu phụ tính theo nguyên vật liệu chính, hoặc phương pháp 50% - tức là tất cả các nguyên vật liệu phụ sử dụng rồi đều đánh giá là 50% ...
3. Cuối cùng là phải tính được giá sản phẩm hoàn thành.
Cheers,
 
levanton

levanton

Cao cấp
AC3K nói:
Cty bạn gia công?
Nếu mà cty bạn gia công thì bạn tính giá vốn riêng cho từng lô (hợp đồng) gia công.
Nguyên vật liệu cty đưa gia công giao cho bạn thì bạn không cần phải theo dõi trên sổ sách kế toán (chỉ theo dõi nội bộ)
Kế toán bạn chỉ theo dõi nguyên vật liệu mua vào để gia công những lô hàng đó. Nếu Hệ thống kiểm sóat công ty bạn không tốt về nguyên vật liệu thì bạn phân bổ những nguyên vật liệu này theo từng Gia trị của hợp đồng (bạn tính giá thành tổng số theo từng lô hàng (hợp đồng) truơớc rồi chia ra cho đơn vị tính.
Thường thì một công ty gia công có những bộ phận kế hoạch sản xuất, kỹ thuật... họ ước tính được nguyên vật liệu tiêu hao cho từng lô hàng bạn dựa vào đó để phân bổ cũng là một cách tính giá vốn
bạn làm như AC3K hướng dẫn,
Mình góp ý thêm :
1.Dựa vào kế hoạch, mức tiêu hao nguyên liệu do bên kỹ thuật lập. kết hợp với thưc tế xuất mực in từng loại và số mực in chưa dùng hết (số này có thể nhập kho hoặc để chuyển sang gia công lô hàng sau) để tính chi phí nguyên liệu. Chi phí nguyên liêu sản xuất gia công = Chi phí nguyên liệu đầu kỳ + Giá trị nguyên liệu xuất trong kỳ - Giá trị nhập kho - Chi phí nguyên liệu dở dang chuyển sang kỳ sau
2. Tính chi phí nhân công
3. Công cụ dụng cụ
Từ đó bạn tính tổng giá thành gia công, chia cho số lượng sẽ được giá thành
 
B

BUI CHI THANH

Guest
21/2/06
479
2
0
48
VUNG TAU
Tính giá thành cho từng đơn hàng gia công được thì giá thành sẽ chính xác .
Nhưng bạn cần tổ chức hệ thống quản lý để cung cấp dữ liệu cho việc tính giá thành :
1. Về nguyên liệu các thủ kho khi xuất hàng cần ghi rỏ trong phiếu xuất kho ghi cho đơn hàng nào . số lượng xuất kho cho đơn hàng phải dựa vào định mức nguyên liệu do bên kỷ thuật cung cấp .
Cuối tháng thủ kho, và kế toán kho lập báo cáo xuất nhập tồn nguyên liệu sử dụng, chi tiết cho từng mã nguyên liệu.
Bộ phận sản xuất báo cáo cho bạn về tình hình sử dụng nguyên liệu của từng đơn hàng .
Tổng số nguyên liệu đã sử dụng do bộ phận sản xuất cung cấp phải khớp với tổng số lượng xuất với thủ kho đã xuất , nếu chênh lệch, hai bên đối chiếu tìm nguyên nhân thừa thiếu hoặc sử dụng không hết nhập lại kho .
Từ các phần trên bạn có thể tính được nguyên liệu sử dụng trong kỳ cho từng đơn hàng .
2.Chi phí nhân công là lương của xưởng in
3.Chi phí sản xuất chung là:
+ Khấu hao máy móc thiết bị
+ Chi phí điện nước sử dụng
+ Chi phí công cụ dụng cụ
+ Các phí khác bằng tiền .......
4. Chi phí bao bì nuế có ....
Vậy tổng giá thành của xưởng là 1+2+3+4
Quan trọng là cách phân bổ các chi phí (2,3,4) cho từng đơn hàng,thường là theo sản lượng đơn hàng .
=> giá thành đơn vị cho từng đơn là tổng chi phí đơn hàng /số lượng đơn hàng .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA