Mỗi tuần một chuyên đề

Thông tin pháp luật đáng chú ý (T6/2005)

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Công văn số 6419/TC-CĐKT ngày 27/05/2005 của Bộ Tài chính về việc hạch toán hàng khuyến mại do người bán cung cấp miễn phí

Đối với các loại vật tư, hàng hóa khuyến mại do người bán cung cấp miễn phí cho Công ty để Công ty cung cấp miễn phí cho khách hàng hoặc để trưng bày, quảng cáo… thì Công ty phải theo dõi trên tài khoản ngoài bảng TK 002. – Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công. Tuy nhiên, nếu Công ty xuất bán có thu tiền thì hạch toán vào thu nhập khác đối với hàng nhập về.Công văn số 1608/TCT-ĐTNN ngày 30/05/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN

Văn bản hướng dẫn phương pháp tính khoản doanh thu của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN hoạt động trong lĩnh vực cho thuê cơ sở hạ tầng, trong đó, khách hàng thuê trả tiền trước nhiều năm. Theo cách tính này, doanh thu được hưởng ưu đãi sẽ bằng (=) tổng doanh thu mà khách hàng đã trả trước nhiều năm, chia :)) cho số năm đã trả và nhân (x) với số năm được hưởng ưu đãi thuế.Công văn số 1615/TCT-ĐTNN ngày 30/05/2005 của Tổng cục Thuế về thu hồi, đổi sản phẩm lỗi thời

Trường hợp Công ty thu hồi một số sản phẩm mẫu cũ, lỗi thời mà Công ty đã xuất bán thì bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thủ thuận bằng văn bản ghi rõ lý do trả lại , loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng thu hồi theo các hóa đơn mà Công ty đã xuất bán. Sản phẩm thu hồi về phải giảm trừ doanh thu và giảm trừ chi phí giá vốn hàng bán. Cần lưu ý là sản phẩm thu hồi phải khớp với liên 1 và liên 2 mà Công ty đã xuất bán.Công văn số 1609/TCT-ĐTNN ngày 30/05/2005 của Tổng cục Thuế về việc trích và hạch toán vào chi phí quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Theo quy định tại điểm 8, mục III, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC và điểm 2 và 4b, Thông tư số 82/2003/TT-BTC thì từ năm tài chính 2003, nếu Công ty có trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì khoản trích lập này được phép hạch toán vào chi phí quản lý trong kỳ, đồng thời được chyển số dư sang năm sau
Công văn số 1604/TCT-DNNN ngày 30/05/2005 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền ứng trước

Theo Chuẩn mực kế toán số 14 (Doanh thu và thu nhập khác) ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC thì các khoản tiền nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu mà chỉ được khi nhận là khoản nợ phải trả tại thời điểm nhận tiền của khách hàng. Do đó, nếu doanh nghiệp có ký hợp đồng với đối tác và nhận một khoản tiền ứng trước thì không phải phát hành hóa đơn GTGT. Trường hợp đã lỡ phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT thì khoản tiền ứng trước này không tính vào doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.Công văn số 1629/TCT-DNK ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế về áp dụng thuế đối với hoạt động đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

Văn bản hướng dẫn cách tính thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các thương nhân nước ngoài có bán hàng hóa tại Việt Nam thông qua các đại lý bán hàng. Các Công ty làm đại lý bán hàng cho nước ngoài không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT trả thay cho thương nhân nước ngoài ở khâu nhập khẩu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Công văn số 1642/TCT-PCCS ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế về trả lời một số vướng mắc trong xác định chi phí hợp lý

Văn bản này nhằm giải thích rõ hơn thuật ngữ “Chi phí hợp lý” và “Chi phí sản xuất kinh doanh”. Trên thực tế, hai khoản chi phí này thường không thống nhất với nhau về nội dung chi.

Công văn số 1651/TCT-DNK ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trường hợp các chi nhánh phụ thuộc Công ty đóng tại các địa phương khác không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gởi tại Ngân hàng thì khi trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ có phát sinh doanh thu thì chi nhánh này phải kê khai, nộp thuế GTGT ngay tại địa phương nơi đặt chi nhánh. Mức trích nộp là 2% đối với mặt hàng có thuế 5% và 3% đối với mặt hàng có thuế suất 10%.Công văn số 1633/TCT-PCCS ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý thuế đối với các khoản tiền điện, điện thoại giữa 2 doanh nghiệp thuê và cho thuê nhà kho, nhà xưởng

Trường hợp doanh nghiệp A có nhà xưởng cho doanh nghiệp B thuê bao gồm luôn cả việc cung cấp điện, điện thoại thì doanh nghiệp A trực tiếp thanh toán các khoản tiền điện, điện thoại cho ngành điện và bưu điện, hóa đơn đứng tên bên A, đồng thời được hạch toán vào chi phí kinh doanh. Sau đó, bên A phát hành hóa đơn GTGT để thu lại số tiền này của bên B. Khoản tiền theo hóa đơn này, bên A sẽ hạch toán vào doanh thu và bên B cũng được hạch toán vào chi phí kinh doanh. Tuy nhiên, trường hợp bên A không cung cấp được hóa đơn GTGT thì có thể thay bằng Phiếu Thu nhưng phải được quy định rõ trong Hợp đồng thuê nhà giữa hai bên.


Công văn số 1640/TCT-DNK ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế về xử lý hóa đơn ghi sai mã số thuế

Trường hợp hóa đơn GTGT đã xé rời khỏi quyền sau đó phát hiện sai mã số thuế thì hai bên (mua và bán) phải lập biên bản thu hồi hóa đơn ghi sai mã số thuế đồng thời gạch chéo trên hóa đơn này và lập lại hóa đơn khác ghi rõ thay thế cho hóa đơn ghi sai mã số thuế có ký hiệu số… ngày…./…./……. Việc lập lại hóa đơn được quy định tại điểm 1.10, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.Công văn số 1665/TCT-PCCS ngày 01/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày, ghi nhảy cóc hóa đơn

Việc ghi lùi ngày, ghi nhảy cóc hóa đơn được xem là hành vi khai man chứng từ kế toán và có thể bị phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng (theo mức phạt quy định tại khoản 3 điều 7 nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004).Công văn 1668/TCT-PCCS ngày 01/06/2005 của Tổng cục Thuế trả lời một số vướng mắc về thuế

Văn bản hướng dẫn xử lý một số trường hợp gồm: trường hợp bán nhiều mặt hàng, xuất hóa đơn cùng một giá; về xuất hóa đơn đối với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư thu tiền trước của khách hàng và về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với khoản chi thưởng khuyến mại.Công văn 1667/TCT-PCCS ngày 01/06/2005 của Tổng cục Thuế về hoàn lại thuế GTGT đã khấu trừ đối với tài sản cố định chuyển sang sử dụng cho hoạt động SX-KD, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Trường hợp TSCĐ trước đây đã được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nay chuyển sang sử dụng cho hoạt động không chịu thuế GTGT thì Công ty phải hoàn lại số thuế GTGT đã khấu trừ dựa trên giá trị còn lại của TSCĐ đó. Giả sử Công ty có đóng mới tàu biển làm TSCĐ sử dụng kinh doanh vận tải biển nội địa (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT), đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo Hóa đơn mua TSCĐ, nay chuyển sang kinh doanh vận tải biển quốc tế (không chịu thuế GTGT) thì Công ty phải hoàn lại số thuế GTGT dựa trên giá trị còn lại của con tàu.Công văn số 1707/TCT-PCCS ngày 06/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn

Việc làm mất hóa đơn được áp dụng xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ. Nghị định này không có quy định giảm tiền phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Do đó, việc mất hóa đơn dù do lỗi ở bất cứ khâu nào cũng đều không được xem xét giảm mức phạt.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Công văn 1709/TCT-DNK ngày 06/06/2005 của Tổng cục Thuế về mua hàng của đơn vị bỏ trốn

Đối với việc Công ty lỡ mua hàng của các đơn vị bỏ trốn, cơ quan thuế sẽ kiểm tra đối chiếu về thời điểm mua hàng. Nếu mua hàng trước khi cơ quan thuế thông báo về việc đơn vị đó bỏ trốn, đồng thời hàng mua vào có nhập kho và hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán thì Công ty được chấp nhận khấu trừ thuế GTGT đầu vào và giá trị hàng hóa mua vào được chấp nhận tính vào chi phí hợp lý.

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền

Nghị định này quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản… áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân có giao dịch tiền tệ hay tài sản tại Việt Nam. Theo đó, các giao dịch trong cùng một ngày của một tổ chức hay cá nhân bằng tiền mặt nếu từ 200 triệu đồng trở lên hoặc nếu gởi tiết từ 500 triệu đồng trở lên thì phía Ngân hàng phải báo cáo với Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Nghị định có quy định một số giao dịch với một số dấu hiệu được xem là đáng ngờ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2005. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an sẽ có văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.Công văn 6864/TC/TCT ngày 07/06/2005 của Bộ Tài chính về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Theo Công văn số 6864/TC/TCT ra ngày 07/6/2005, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra…Công văn 1737/TCT-DNK ngày 07/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế GTGT đối với các lô hàng bán cho doanh nghiệp Khu chế xuất nhưng không làm thủ tục xuất khẩu

Theo quy định, để được áp dụng mức thuế suất GTGT 0% đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp khu chế xuất, đơn vị bán hàng phải làm đầy đủ thủ tục bao gồm: Hợp đồng, Hóa đơn GTGT, Chứng từ thanh toán, Tờ khai Hải quan hàng xuất khẩu. Căn cứ các quy định này, nếu doanh nghiệp bán hàng và giao trực tiếp tại trụ sở tại doanh nghiệp trong Khu chế xuất (tức không làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu) thì lô hàng này không được áp dụng thuế suất GTGT 0%. Đối với các lô hàng đã giao trực tiếp, doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế GTGT


Công văn số 1738/TCT-DNK ngày 07/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt và truy thu thuế nếu chủ hàng không xuất trình được Hóa đơn GTGT ngay tại thời điểm kiểm tra

Đối với hàng hóa đang được bày bán hay đang ở trong kho của cửa hàng, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp và xuất trình với quản lý thị trường ngay tại thời điểm kiểm tra. Ngược lại, lô hàng sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và tùy thoe mức độ vi phạm mà xử phạt từ 1 đến 5 lần số thuế GTGT.Công văn số 1727/TCT-DNK ngày 07/06/2005 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với việc Hợp tác xã (HTX) trả lại cổ phần là xe ô tô cho xã viên góp vốn

Trường hợp xã viên góp vốn cổ phần vào HTX bằng tài sản là xe ôtô, nếu tài sản này đã hạch toán vào giá trị tài sản cố định của HTX thì khi HTX trả lại tài sản là xe ô tô cho xã viên thì HTX phải xuất Hóa đơn GTGT (không ghi dòng thuế GTGT). Trường hợp xã viên góp vốn cổ phần bằng tiền để HTX mua tài sản (xe ôtô) và khi HTX trả lại xã viên bằng tài sản là xe ôtô: nếu khi mua, HTX đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì khi trả lại, HTX phải xuất Hóa đơn GTGT dựa trên giá trị còn lại của chiếc xe và kê khai nộp thuế GTGT đầu ra. Ngược lại, nếu khi mua, HTX không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chiếc xe thì khi xuất Hóa đơn trả lại không ghi dòng thuế GTGT.Công văn số 1794/TCT-DNK ngày 10/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định mua vào không có hóa đơn nhưng đã được công chứng hợp đồng mua bán

Trường hợp nêu trên doanh nghiệp vẫn không được trích khấu hao tài sản cố định do loại tài sản đó không có đủ hóa đơn, chứng từ. Hợp đồng mua bán dù đã được công chứng vẫn không thay thế được điều kiện về hóa đơn.


Công văn số 1817/TCT-DNK ngày 13/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc lập lại hóa đơn GTGT

Đối với trường hợp hóa đơn GTGT bị ghi sai, Công ty có phát hành thêm một hóa đơn điều chỉnh thì phải kèm theo biên bản giữa hai bên ghi rõ lý do bị sai. Nếu hóa đơn điều chỉnh vẫn bị sai thì hai bên phải lập biên bản thu hồi cả hai hóa đơn trên, sau đó phát hành hóa đơn mới ghi rõ thay thế cho 2 số hóa đơn đã thu hồi. Tuy nhiên, nếu cớ quan thuế phát hiện nội dung điều chỉnh hóa đơn không đúng thực tế thì Công ty sẽ bị xử lý theo hành vi trốn thuế.Công văn số 1838/TCT-ĐTNN ngày 14/06/2005 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với việc chuyển giao tài sản giữa chi nhánh và công ty

Trường hợp chi nhánh Công ty được sáp nhập về Công ty thì việc chuyển giao tài sản từ chi nhánh về Công ty được xem là chuyển giao nội bộ, không phát sinh doanh thu do đó không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.Công văn số 1864/TCT-PCCS ngày 15/06/2005 của Tổng cục Thuế về chứng từ đối với tiền chi hóa hồng cho khách hàng

Việc chi hoa hồng cho khách hàng trên doanh số bán hàng thực chất là việc giảm giá cho khách hàng. Do đó, khi chi hoa hồng thì trên hóa đơn ghi rõ tỷ lệ % hoặc mức giảm giá (tức mức chi hoa hồng), giá bán chưa có thuế GTGT là giá bán đã giảm. Nếu việc chi hoa hồng dựa trên một số lượng hay doanh số nhất định thì số tiền giảm giá sẽ được điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua sau cùng hoặc kỳ tiếp sau.Công văn số 1860/TCT-TS ngày 15/06/2005 của Tổng cục Thuế về tỷ lệ (%) chất lượng còn lại làm căn cứ tính, thu lệ phí trước bạ

Văn bản hướng dẫn nguyên tắc đánh giá tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản dựa trên thời gian đã qua sử dụng đối với các loại tài sản là nhà ở, ô tô, xe máy, tàu, thuyền. Đối với ôtô, xe máy, tàu thuyền, sử dụng dưới 2 năm được đánh giá là 95% (nếu tài sản đã qua sử dụng khi nhập khẩu thì tỷ lệ này là 85%), sử dụng từ 3 – 5 năm: 80%; từ 6 – đến 10 năm: 60%; từ năm thứ 11 trở đi: 40%. Riêng đối với nhà ở thì đánh giá theo tỷ lệ thời gian đã sử dụng so với thời hạn sử dụng tối đa của từng loại nhà, từng cấp nhà đã được pháp luật quy định.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Công văn số 1884/TCT-DNK ngày 16/06/2005 của Tổng cục Thuế về quy định ghi số CMND người dân khi thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Tổng cục Thuế khẳng định việc ghi lại số CMND của người bán hàng nông lâm, thủy sản mà không có hóa đơn có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên là cần thiết và bắt buộc, mặc dù nhiều doanh nghiệp phản ánh quy định này là không thực tế do tâm lý người dân rất ngại cung cấp số CMND để ghi vào hóa đơn.

Công văn số 1882/TCT-DNK ngày 16/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định (TSCĐ) là thiết bị tự chế tạo, nhà xưởng tự xây dựng… (không có hóa đơn)

Theo quy định hiện hành thì tất cả các loại TSCĐ không có hóa đơn đều không được trích khấu hao. Đối với các thiết bị tự chế tạo, nhà xưởng tự xây dựng mà doanh nghiệp đang dùng làm TSCĐ vẫn không nằm ngoài quy định trên.Công văn số 1881/TCT-DNK ngày 16/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định nguyên giá tài sản cố định đối với loại tài sản mua vào không có hóa đơn

Việc xác định nguyên giá của tài sản cố định được quy định tại điều 4, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. Trường hợp doanh nghiệp mua phương tiện, máy móc, thiết bị của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn thì phải yêu cầu họ liên hệ với Chi Cục Thuế địa phương để xin cấp hóa đơn lẻ để làm cơ sở xác định nguyên giá tài sản cố định.Công văn số 1878/TCT-DNK ngày 16/06/2005 của Tổng cục Thuế giải thích về tính cạnh tranh giá bán giữa doanh nghiệp bán hàng có hóa đơn và hộ kinh doanh bán hàng không có hóa đơn

Trước yêu cầu khắc phục tình trạng hộ kinh doanh bán hàng không xuất (hoặc không có) hóa đơndẫn đến việc cạnh tranh giá bán với doanh nghiệp bán hàng có hóa đơn, Tổng cục Thuế lý giải rằng việc xác định giá bán là quan hệ giữa người mua và người bán. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được hạch toán vào chi phí. Ngược lại nếu mua hàng không có hóa đơn thì không được chấp nhận là chi phí hợp lý.Công văn số 1902/TCT-PCCS ngày 17/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc góp vốn bằng sản phẩm phần mềm máy tính

Văn bản hướng cách lập chứng từ góp vốn đối với sản phẩm là phần mềm đưa vào góp vốn trong Công ty. Nếu việc lập chứng từ đúng quy định thì sản phẩm phần mềm được xem là tài sản cố định và được trích khấu hao.


Công văn số 1911/TCT-PCCS ngày 17/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế đối với khôí lượng xây dựng cơ bàn hoàn thành từng giai đoạn

Đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước, mặc dù bị chậm thanh toán khi đã phát hành hóa đơn GTGT cho khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo từng giai đoạn, nhưng Công ty vẫn phải kê khai, nộp thuế theo đúng thời hạn quy định..


Công văn số 1895/TCT-PCCS ngày 17/06/2005 của Tổng cục Thuế về giá tính thuế GTGT khi bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất

Các doanh nghiệp được giao đất xây nhà, xây dựng cơ sở hạ tầng để bán hoặc để chuyển nhượng, khi bán nhà có gắn với quyền sử dụng đất thì giá tính thuế GTGT khi bán nhà sẽ được trừ lại số tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp đã nộp trước đó khi trúng đấu giá.


Công văn số 1908/TCT-PCCS ngày 17/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc chi nhánh của Công ty ở tỉnh khác có được phép sử dụng hóa đơn tự in của Công ty

Trường hợp chi nhánh của Công ty ở tỉnh khác có con dấu, tài khoản riêng, trực tiếp kê khai và nộp thuế GTGT thì phải sử dụng hóa đơn riêng. Việc sử dụng chung hóa đơn với Công ty chỉ được chấp nhận khi chi nhánh không có con dấu, không có tài khoản riêng.


Công văn số 1906/TCT-PCCS ngày 17/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn đối với hàng trung chuyển

Trường hợp doanh nghiệp vận chuyển hàng từ kho đến trạm tng chuyển tại địa phương khác thì lập Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau đó, nếu vận vận hàng từ trạm trung chuyển đến các đại lý bán hàng thì sử dụng Phiếu Xuất kho hàng gởi bán đại lý.


Công văn số 1934/TCT-TS ngày 20/06/2005 của Tổng cục Thuế về khấu hao tài sản là nhà nghỉ khi hết ca của công nhân và nhà ở của chuyên gia nước ngoài

Hai loại nhà ở nêu trên do không trực tiếp sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên không được tính khấu hao, kể cả chi phí mua vật dụng sinh hoạt phục vụ cho loại nhà ở nêu trên cũng không được chấp nhận là chi phí hợp lý. Phần thuế GTGT đầu vào cũng không được kê khai khấu trừ mà phải tính vào giá trị công trình.


Công văn số 1933/TCT-DNK ngày 20/06/2005 của Tổng cục Thuế về chi phí lãi tiền vay

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nếu có phát sinh vay vốn thêm cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài khoản vốn vay đã được quy định tại Giấy phép đầu tư thì khoản chi phí lãi tiền vay phải trả cho phần vốn vay này được chấp nhận và tính vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Công văn số 1954/TCT-TNCN ngày 22/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc tính thuế TNCN đối với khoản tiền nhà của người nước ngoài

Khoản trợ cấp tiền nhà công ty trả trực tiếp bằng tiền cho cá nhân phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Khoản tiền phòng nghỉ của cá nhân được công ty chi trả hộ có chứng từ hợp lý phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân đó.


Công văn số 2001/TCT-TNCN ngày 23/06/2005 của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền công tác phí

Trên thực tế, các doanh nghiệp đều tự quy định mức công tác phí căn cứ theo từng điều kiện cụ thể. Tuy nhiên khi xác định khấu trừ khoản công tác phí vào thu nhập chịu thuế thì phải áp dụng theo định mức do Bộ Tài chính quy định và ban hành theo Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 04/05/1999. Số chênh lệch cao hơn quy định tại Thông tư 45 sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.


Công văn số 2020/TCT-PCCS ngày 23/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn tại các Kho hàng đặt tại các địa phương khác

Trường hợp doanh nghiệp có thuê kho hàng tại các tỉnh khác và kho hàng này là đơn vị phụ thuộc, không tư cách pháp nhân, không có con dấu… nhưng tại kho hàng nếu có trực tiếp bán hàng hóa và phát sinh doanh thu thì sử dụng hóa đơn của đơn vị cấp trên.
 
H

htram

Guest
18/8/05
1
0
0
VN
Khấu hao TSCĐ

HyperVN nói:
[/font]
Công văn số 1882/TCT-DNK ngày 16/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định (TSCĐ) là thiết bị tự chế tạo, nhà xưởng tự xây dựng… (không có hóa đơn)

Theo quy định hiện hành thì tất cả các loại TSCĐ không có hóa đơn đều không được trích khấu hao. Đối với các thiết bị tự chế tạo, nhà xưởng tự xây dựng mà doanh nghiệp đang dùng làm TSCĐ vẫn không nằm ngoài quy định trên.
Bạn có thể gửi cho mình công văn trên của Bộ Tài chính được không? email của mình là htram_79@yahoo.com
Như vậy với các TSCĐ mà đơn vị tự xây dựng thì khấu hao như thế nào, mong bạn giải đáp giúp. Cám ơn bạn nhiều.
 
M

minh91

Guest
14/4/05
135
0
0
48
Hanoi
Các văn bản được liệt kê ra ở đây hình như không có trong thư viện của WKT hay sao ấy nhỉ? Nếu có các bạn chỉ cho mình các xem với
 
N

ncnhan

Guest
28/5/04
53
0
0
Cám ơn HyperVN! Đây đúng là những thông tin mà mình rất cần!
 
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Hiện tại mình có hầu hết các văn bản này, bạn nào cần văn bản gì thì post lên mình sẽ gửi trực tiếp cho hoặc sẽ up lên thư viện để share cho các thành viên khác.
Thân!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
To: LuongKhanhToan. Nếu thư viện có đủ chỗ để chứa các văn bản thì em có thể up lên Thư viện cho mọi người cùng xem. Nhưng chị e là sẽ tốn rất nhiều đất vì nếu đã up lên thì không chỉ có up văn bản của một tháng nào đấy, mà có lẽ là tất cả. Như vậy thì sẽ không cần thiết. Em up văn bản nào quan trọng thôi, nếu ai cần những văn bản khác thì em chuyển riêng cho họ.

Các bạn nếu cần văn bản thì có thể gửi tin nhắn tới bạn LuongKhanhToan để bạn ý chuyển giúp. Còn những bài xin văn bản ngay tại Topic sẽ bị xóa đó!
 
D

Dinhhai

Guest
8/12/04
4
0
0
48
HCM
Bạn ơi!

Nếu bạn có tất cả các công văn này thì xin bạn up lên thư viện cho mọi người hoặc e-mail cho mình theo địa chỉ vinhthuantran@yahoo.com

Công văn số 1881/TCT-DNK ngày 16/06/2005
Công văn số 1911/TCT-PCCS ngày 17/06/2005
Công văn số 1895/TCT-PCCS ngày 17/06/2005
Công văn số 1908/TCT-PCCS ngày 17/06/2005
Công văn số 1906/TCT-PCCS ngày 17/06/2005
Công văn số 1933/TCT-DNK ngày 20/06/2005
Công văn số 1954/TCT-TNCN ngày 22/06/2005
Công văn số 2001/TCT-TNCN ngày 23/06/2005
Công văn số 2020/TCT-PCCS ngày 23/06/2005
Công văn số 1794/TCT-DNK ngày 10/06/2005
Công văn số 1817/TCT-DNK ngày 13/06/2005
Công văn số 1838/TCT-ĐTNN ngày 14/06/2005
Công văn số 1864/TCT-PCCS ngày 15/06/2005
Công văn số 1860/TCT-TS ngày 15/06/2005
Công văn số 1642/TCT-PCCS ngày 31/05/2005
Công văn số 1651/TCT-DNK ngày 31/05/2005
Công văn số 1633/TCT-PCCS ngày 31/05/2005
Công văn số 1640/TCT-DNK ngày 31/05/2005
Công văn số 1665/TCT-PCCS ngày 01/06/2005
Công văn 1668/TCT-PCCS ngày 01/06/2005
Công văn 1667/TCT-PCCS ngày 01/06/2005
Công văn số 1707/TCT-PCCS ngày 06/06/2005
ông văn số 6419/TC-CĐKT ngày 27/05/2005
Công văn số 1608/TCT-ĐTNN ngày 30/05/2005
Công văn số 1615/TCT-ĐTNN ngày 30/05/2005
Công văn số 1609/TCT-ĐTNN ngày 30/05/2005
Công văn số 1604/TCT-DNNN ngày 30/05/2005
Công văn số 1629/TCT-DNK ngày 31/05/2005

Tham quá phải không? nhưng thực sự mình cần tất cả mà.
Cảm ơn rất rất nhiều.
 
D

Dinhhai

Guest
8/12/04
4
0
0
48
HCM
Mình đã nhận dược một số văn bản của bạn LuongKhanhToan, cảm ơn bạn ấy rất nhiều. Nếu ai cần hãy gởi message cho mình, mình sẽ email. Thân.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA