Chênh lệch BCTC và Tờ khai Quyết toán thuế ?

  • Thread starter ketoanweb84
  • Ngày gửi
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
32
hn
Năm 2009 này, tổng chi phí là: 100
Dthu là: 150
LN trước thuế: 50
Tuy nhiên, trong chi phí có 10tr ko được đưa vào chi phí hợp lệ (đã định khoản vào 811)
Do đó LN tính nộp thuế trên tờ khai quyết toán thuế là:60
Vậy e phải định khoản ra sao ạ?
 
L

LeThiHoangAnh

Sơ cấp
22/7/08
22
0
1
TPHCM
Năm 2009 này, tổng chi phí là: 100
Dthu là: 150
LN trước thuế: 50
Tuy nhiên, trong chi phí có 10tr ko được đưa vào chi phí hợp lệ (đã định khoản vào 811)
Do đó LN tính nộp thuế trên tờ khai quyết toán thuế là:60
Vậy e phải định khoản ra sao ạ?

theo mình nghĩ, bạn sẽ hạch toán như sau:
Tổng doanh thu thuần TK 511 là 150tr
Chi phí hợp lý (có liên quan đến sản xuất, kinh doanh) TK 641; 642: 90tr

Nợ 511: 150
Có 911: 150

Nợ 911: 90tr
Có 641; 642: 90tr

Nợ 911: 10tr
Có 811: 10tr

Nợ 911: 15tr
Có 821: (150tr - 90tr) * 25% = 15tr

Nợ 421: 150tr - 90tr - 15tr - 10tr = 35tr
Có 911: 35tr
 
behipdethuong

behipdethuong

Trung cấp
5/1/09
149
0
0
Hà Nội
Năm 2009 này, tổng chi phí là: 100
Dthu là: 150
LN trước thuế: 50
Tuy nhiên, trong chi phí có 10tr ko được đưa vào chi phí hợp lệ (đã định khoản vào 811)
Do đó LN tính nộp thuế trên tờ khai quyết toán thuế là:60
Vậy e phải định khoản ra sao ạ?

Chưa hiểu ý bạn là định khoản cái gì ra sao?
 
Webketoan PRO

Xem nhiều