Cách điền tờ khai 02/kk-tncn theo quý

  • Thread starter khochiulam
  • Ngày gửi
K

khochiulam

Guest
16/3/10
1
0
0
TP. HCM
Mình là thành viên mới, các bạn vui lòng cho mình hỏi về cách làm tờ khai 02/kk-tncn theo quý nha!
Vd: T7: trường mình có 2 giáo viên có mức TN phải nộp thuếC
T8: có 26 GV trong đó có luôn 2 GV của T7 có mức TN phải nộp thuế
T9: có 2 GV nằm trong 26 GV có mức TN phải nộp thuế
Vậy cho mình hỏi, khi điền vào chỉ tiêu 10 "Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ" mình phải điền bao nhiêu? Mình điền là 26 có đúng không?
Bên cạnh đó, do trường làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh trễ nên trong quý 3/2009 vẫn không có ai được giảm trừ người phụ thuộc.
Vậy cho mình hỏi, khi điền vào chỉ tiêu 12 "Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ" mình có điền không? Mình đã điền là 26 vì mình nghĩ 26 người này được giảm trừ cho bản thân là 4tr/đ/người vẫn thuộc diện được giảm trừ, như vậy có đúng không?
Xin đội ơn các bạn nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA