Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Hướng dẫn tổ chức trả thu nhập thực hiện khai quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Tài liệu này hướng dẫn doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, bao gồm các nội dung:

1. Trách nhiệm kê khai, kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp (xem mục I)

2. Thành phần hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN (xem mục II)

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (xem Mục III)

4. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (xem Mục IV)

5. Cách khai Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN và Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN (xem Mục V).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA